אסיפה כללית שלא מן המניין - 19.2.2023

8.2.2023 10:00


אסיפה כללית שלא מן המניין - 19.2.2023

הזמנה + סדר יום  - לחצו כאן

ייפוי כוח - לחצו כאן

נוהל קיום אסיפה באמצעים אלקטרוניים - לחצו כאן

תיקוני תקנון - לחצו כאן

קולות לפי ליגות - לחצו כאן