עמוד הביתתפריט ראשי

האסיפה הכללית השנתית - 12.9.21

26.8.2021 10:00


ביום א', ה-12.9.21 תתקיים האסיפה הכללית השנתית.

להזמנה+סדר יום, לחצו כאן

ייפוי כוח - לחצו כאן

נוהל קיום אסיפה כללית באמצעים אלקטרוניים, לחצו כאן

מינוי דיינים, לחצו כאן

המלצות נשיאות ביה"ד העליון למינוי דיינים, לחצו כאן

תיקוני תקנון לאסיפה הכללית, לחצו כאן

דו"ח מילולי 2020, לחצו כאן

דוח כספי 2020, לחצו כאן

לצפייה בתיקון תקנון היסוד - סעיף 5 (ו) שיפוי וביטוח, לחצו כאן

לצפייה בתיקון תקנון בית הדין העליון – תיקון לסעיף 6 (ד) (10) סדרי הדין, לחצו כאן

לצפייה בתיקון תקנון בית הדין העליון – הוספת סעיף 4 יז, סמכויות נשיאות בית הדין העליון, לחצו כאן

תקנון היסוד איחוד קבוצות בוגרים ונוער, לחצו כאן

מכתב של היועץ המשפטי להתאחדות, עו"ד עמית פינס, בנושא תיקון תקנון - איחוד קבוצות בוגרים ונוער. לצפייה במכתב, לחצו כאן

חוברת דיגיטלית לאסיפה הכללית, לחצו כאן