עמוד הביתתפריט ראשי

אסיפה כללית רגילה שנתית

26.7.2020 16:00
אסיפה כללית רגילה שנתית

עקב חובת בידוד בהוראת משרד הבריאות של מספר בעלי תפקיד מאנשי ההתאחדות, המקשים על התארגנות וקיום האסיפה הכללית הקבועה (10/8/2020), אנו נאלצים לדחות את מועד האסיפה הכללית במספר שבועות. על מועד חדש נודיעכם בהקדם. בברכת בריאות טובה לכולם.

לצפייה בהזמנה + סדר יום, לחצו כאן

נוהל קיום אסיפה כללית באמצעים אלקטרוניים, לחצו כאן

כתב מינוי/ייפוי כח להצביע באסיפה, לחצו כאן


תקנון היסוד – תיקון לסעיף 4ב, לחצו כאן

תיקון תקנון, הוספת סעיף 17 – קיום ישיבות באמצעים אלקטרוניים. לחצו כאן

דוח מילולי לשנת 2019, לחצו כאן

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2019, לצפייה לחצו כאן

לצפייה בתיקון לתקנון היסוד – איגוד השופטים, לחצו כאן

לצפייה בחוברת דיגיטלית "אסיפה 2020" אנא לחצו כאן