הודעת שחקן קטין על רצונו לעבור לקבוצה אחרת

3.5.2022 07:30

הודעת שחקן קטין על רצונו לעבור לקבוצה אחרת.

לפרטים/ביצוע ניתן לפנות למחלקת הנוער במייל: [email protected]

נוער - הודעת שחקן קטין על רצונו לעבור לקבוצה אחרת

 

סעיף 11א לחוק הספורט קובע כדלקמן:

11א.  (א)  ספורטאי שגילו פחות מ-15 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת, והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת במועד כמפורט להלן:
(1) מסר את ההודעה במחצית הראשונה של עונת הספורט - בתוך 30 ימים מתחילתה של המחצית השניה של עונת הספורט.
(2)   מסר את ההודעה במחצית השניה של עונת ספורט – בתוך 30 ימים מסיומה של עונת הספורט.
 
בהתאם ובכפוף לאמור, שחקן מתחת לגיל 15 (״השחקן״) רשאי להגיש טופס הודעת שחקן קטין על רצונו לעבור לקבוצה אחרת (״ההודעה״) (צפו בקישור לטופס מעלה) עד לתאריך ה31.5 (סיום עונת הספורט).
 
יש למלא את הטופס הנ"ל ולשלוח למייל [email protected] בצירוף צילום ת.ז של אחד מהורי השחקן כולל הספח שהשחקן מופיע בו. בנוסף יש לצרף למייל מספר טלפון חזרה לתשלום אגרת הגשת ההודעה (עלות 390 שקלים), כמו כן ניתן לשלם מראש דרך הגזברות – דרך אביב – 03-6171527 ו/או [email protected]  ולצרף את הקבלה לטופס ההודעה כאשר פונים למחלקת הנוער במייל.
 
לאחר החיוב, ישלח במייל חוזר טופס ההודעה על רצונו לעבור לקבוצה אחרת (צפו בקישור לטופס מעלה) חתום על ידי ההתאחדות + קבלה והשחקן יהיה רשום במערכת ההתאחדות בהתאם.
 
בין התאריכים ה1.6.22 ועד ה30.6.22 על מגיש ההודעה לבצע העברה לקבוצה שתקלוט את השחקן במסגרת העברה בפורטל ההתאחדות, חתום ע"י ההורים והקבוצה הקולטת.
במידה וטופס ההעברה לא יחתם על ידי שני בעלי זכויות חתימה של הקבוצה הקולטת ועל ידי ההורה בפורטל השחקן במסגרת המועדים הנ"ל, לא ניתן יהא לבצע את פעולת ההעברה ללא הסכמת הקבוצה, בה היה רשום השחקן טרם הגשת ההודעה על רצונו לקבוצה אחרת.