עמוד הביתתפריט ראשי

אסיפה כללית שלא מן המניין - 4.10.2018

6.9.2018 16:00

הזמנה - אסיפה כללית שלא מן המניין, לחצו כאן

הזמנה + סדר יום - אסיפה כללית שלא מן המניין, לחצו כאן

ייפוי כוח, לחצו כאן

כתב הצטרפות - תמיכה ברשימת מועמדים, לחצו כאן

תצהיר, לחצו כאן