צבירת כרטיסים אדומים

שם הקבוצהמ.ס. צעירי כפר קנא
שם שחקןשחאדה שחאדה
אדומים3
שם הקבוצהמ.כ. בני ביר אל מכסור
שם שחקןבאסל חיגיראת
אדומים3
שם הקבוצהמ.כ. בני ביר אל מכסור
שם שחקןחוסאם גדיר
אדומים2
שם הקבוצהמ.כ. בני ביר אל מכסור
שם שחקןאמיר גדיר
אדומים2
שם הקבוצהמכבי בני נחף קאסם
שם שחקןסלים עודתאללה
אדומים2
שם הקבוצהמ.כ. אחווה כפר מנדא
שם שחקןמגד טאהא
אדומים2
שם הקבוצהמ.כ. בני ביר אל מכסור
שם שחקןנאיל גדיר
אדומים2
שם הקבוצהמ.כ. צעירי טמרה
שם שחקןאחמד אבו-אלהג'יהא
אדומים2
שם הקבוצהמכבי בני נחף קאסם
שם שחקןמוסא קיס
אדומים2
שם הקבוצהמ.כ. אלנהדה נצרת
שם שחקןסאמר טאהא
אדומים1
שם הקבוצהמ.כ. בני ביר אל מכסור
שם שחקןאחמד עבאד
אדומים1
שם הקבוצההפועל בועיינה
שם שחקןשאדי חמודה
אדומים1
שם הקבוצהמ.כ. אחווה כפר מנדא
שם שחקןאחמד זידאן
אדומים1
שם הקבוצהאיחוד בני מ.כרום
שם שחקןמקסים פסטר
אדומים1
שם הקבוצהמ.ס. בני "ממבע" הגולן
שם שחקןאייל וקרארט
אדומים1
שם הקבוצהמ.כ. בני ביר אל מכסור
שם שחקןטארק שמאלנה
אדומים1
שם הקבוצהצעירי סכנין
שם שחקןעלי גנאים
אדומים1
שם הקבוצהעירוני בני כאבול
שם שחקןמחמוד אבראהים
אדומים1
שם הקבוצהמ.כ. בני ביר אל מכסור
שם שחקןאחמד גדיר
אדומים1
שם הקבוצהמ.כ. אחווה כפר מנדא
שם שחקןפהד טאהא
אדומים1
שם הקבוצהמ.ס. צעירי כפר קנא
שם שחקןמג'ד עואודה
אדומים1
שם הקבוצהמ.כ. אחווה כפר מנדא
שם שחקןעלי טאהא
אדומים1
שם הקבוצהמכבי בני נחף קאסם
שם שחקןואסים סואעד
אדומים1
שם הקבוצההפ' בני טובא זנגריה
שם שחקןבאסל קאדמאני
אדומים1
שם הקבוצהמ.כ. צעירי טמרה
שם שחקןחוסין כיואן
אדומים1
שם הקבוצהעירוני בני כאבול
שם שחקןנסים חמוד
אדומים1
שם הקבוצהאיחוד בני מ.כרום
שם שחקןמוחמד דיאב
אדומים1
שם הקבוצהמ.ס. בני "ממבע" הגולן
שם שחקןעודי אבו סאלח
אדומים1
שם הקבוצהמכבי ס. מעלות תרשיחא
שם שחקןעומרי זיאדה
אדומים1
שם הקבוצהמ.כ. אלנהדה נצרת
שם שחקןמוחמד מסארווה
אדומים1
שם הקבוצהמ.ס. בני "ממבע" הגולן
שם שחקןמוהנד עמאשה
אדומים1
שם הקבוצהמכבי אחווה ירכא
שם שחקןמועתאז אבו חמדה
אדומים1
שם הקבוצההפועל בועיינה
שם שחקןאליעזר ברקוביץ'
אדומים1
שם הקבוצהמ.כ. צעירי טמרה
שם שחקןבהא דיאב
אדומים1
שם הקבוצהמ.כ. אלנהדה נצרת
שם שחקןלואי עבד אלקאדר
אדומים1
שם הקבוצהמ.ס. בני "ממבע" הגולן
שם שחקןוג'די קיש
אדומים1
שם הקבוצהמ.כ. צעירי טמרה
שם שחקןשאהר אבו אלהיג'א
אדומים1
שם הקבוצהמ.כ. אחווה כפר מנדא
שם שחקןמוחמד טאהא
אדומים1
שם הקבוצהמכבי ס. מעלות תרשיחא
שם שחקןבר כהן
אדומים1
שם הקבוצהמכבי אחווה ירכא
שם שחקןרביע אבודולה
אדומים1
שם הקבוצהמ.כ. אלנהדה נצרת
שם שחקןאמין עבאס
אדומים1
שם הקבוצהמ.כ. צעירי טמרה
שם שחקןהיימן חיג'אזי
אדומים1
שם הקבוצההפ' בני טובא זנגריה
שם שחקןבשאר דאהר
אדומים1
שם הקבוצהצעירי סכנין
שם שחקןאדהם עזאמה
אדומים1
שם הקבוצהמ.כ. אלנהדה נצרת
שם שחקןסאלח חסן
אדומים1
שם הקבוצהמכבי ס. מעלות תרשיחא
שם שחקןבן ביטון
אדומים1
שם הקבוצהצעירי סכנין
שם שחקןאמיר טרביה
אדומים1
שם הקבוצההפ' בני טובא זנגריה
שם שחקןאדהם פלאח
אדומים1
שם הקבוצההפ' בני טובא זנגריה
שם שחקןאחמד מיעארי
אדומים1
שם הקבוצהמ.ס. בני "ממבע" הגולן
שם שחקןנאהל אבו עואד
אדומים1
שם הקבוצהאיחוד בני מ.כרום
שם שחקןמוחמד מנאע
אדומים1
שם הקבוצהמכבי בני נחף קאסם
שם שחקןערפה חטיב
אדומים1
שם הקבוצהמכבי בני נחף קאסם
שם שחקןאחמד דיב
אדומים1
שם הקבוצהצעירי סכנין
שם שחקןמוחמד סואן
אדומים1
שם הקבוצהמכבי ס. מעלות תרשיחא
שם שחקןתובל אסולין
אדומים1
שם הקבוצהאחי עכו
שם שחקןמואיד מנסור
אדומים1
שם הקבוצהעירוני בני כאבול
שם שחקןעלי עוסמאן
אדומים1
שם הקבוצההפ' בני טובא זנגריה
שם שחקןח'אלד סלימאן
אדומים1
שם הקבוצהמכבי בני נחף קאסם
שם שחקןמוחמד אסדי
אדומים1
שם הקבוצהמ.כ. צעירי טמרה
שם שחקןמוחמד סובח
אדומים1
שם הקבוצהמכבי אחווה ירכא
שם שחקןבהא שופאני
אדומים1
שם הקבוצהמכבי ס. מעלות תרשיחא
שם שחקןעלא עבדאללה
אדומים1
שם הקבוצהמ.ס. צעירי כפר קנא
שם שחקןמוחמד עואודה
אדומים1
שם הקבוצההפ' בני טובא זנגריה
שם שחקןחאלד הייב
אדומים1
שם הקבוצהמ.ס. בני "ממבע" הגולן
שם שחקןעאמר אבו ג'בל
אדומים1
שם הקבוצהמ.ס. בני "ממבע" הגולן
שם שחקןשאדי ח'נג'ר
אדומים1