Skip Navigation Linksעמוד הביתליגות ליגה ב' צפון א'

2019/2020ליגה ב' צפון א'

הדפסההדפסה ליגה

רכיב סינון תוצאות

המתן לטעינת נתונים

טבלת ליגה

מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהאיחוד בני מכרום
משחקים21
ניצחונות17
תיקו3
הפסדים1
שערים16-48
נקודות54
מיקום2
קבוצההפועל בועיינה
משחקים20
ניצחונות17
תיקו2
הפסדים1
שערים9-53
נקודות53
מיקום3
קבוצהעירוני בני כאבול
משחקים20
ניצחונות11
תיקו3
הפסדים6
שערים16-24
נקודות36
מיקום4
קבוצהמס צעירי כפר קנא
משחקים21
ניצחונות10
תיקו5
הפסדים6
שערים20-34
נקודות35
מיקום5
קבוצהמכ אחווה כפר מנדא
משחקים21
ניצחונות9
תיקו7
הפסדים5
שערים19-27
נקודות34
מיקום6
קבוצההפ' בני טובא זנגריה
משחקים21
ניצחונות9
תיקו4
הפסדים8
שערים28-33
נקודות31
מיקום7
קבוצהבית"ר נהריה
משחקים21
ניצחונות9
תיקו4
הפסדים8
שערים32-29
נקודות31
מיקום8
קבוצהצעירי סכנין
משחקים20
ניצחונות9
תיקו3
הפסדים8
שערים23-20
נקודות30
מיקום9
קבוצהאחי עכו
משחקים20
ניצחונות7
תיקו6
הפסדים7
שערים23-25
נקודות27
מיקום10
קבוצהמכ צעירי טמרה
משחקים20
ניצחונות6
תיקו3
הפסדים11
שערים30-20
נקודות21
מיקום11
קבוצהמס בני "ממבע" הגולן
משחקים21
ניצחונות5
תיקו5
הפסדים11
שערים40-23
נקודות20
מיקום12
קבוצהמכבי ס מעלות תרשיחא
משחקים21
ניצחונות5
תיקו5
הפסדים11
שערים30-22
נקודות20
מיקום13
קבוצהמכבי בני נחף קאסם
משחקים20
ניצחונות5
תיקו4
הפסדים11
שערים35-27
נקודות19
מיקום14
קבוצהמכ אלנהדה נצרת
משחקים20
ניצחונות3
תיקו4
הפסדים13
שערים40-11
נקודות13
מיקום15
קבוצהמכ בני ביר אל מכסור
משחקים21
ניצחונות3
תיקו0
הפסדים18
שערים47-12
נקודות9
מיקום16
קבוצהמכבי אחווה ירכא
משחקים0
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים0
שערים0-0
נקודות0

נתונים סטטיסטיים

מחזור 23

מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהאיחוד בני מ.כרום
משחקים10
ניצחונות8
תיקו2
הפסדים0
שערים7-20
נק'26
מיקום2
קבוצההפועל בועיינה
משחקים10
ניצחונות8
תיקו2
הפסדים0
שערים4-23
נק'26
מיקום3
קבוצהמ.ס. צעירי כפר קנא
משחקים12
ניצחונות7
תיקו1
הפסדים4
שערים15-29
נק'22
מיקום4
קבוצהמ.כ. אחווה כפר מנדא
משחקים11
ניצחונות5
תיקו5
הפסדים1
שערים8-17
נק'20
מיקום5
קבוצהעירוני בני כאבול
משחקים10
ניצחונות6
תיקו2
הפסדים2
שערים7-14
נק'20
מיקום6
קבוצהבית"ר נהריה
משחקים10
ניצחונות6
תיקו0
הפסדים4
שערים12-14
נק'18
מיקום7
קבוצההפ' בני טובא זנגריה
משחקים11
ניצחונות5
תיקו3
הפסדים3
שערים14-16
נק'18
מיקום8
קבוצהצעירי סכנין
משחקים10
ניצחונות5
תיקו1
הפסדים4
שערים10-12
נק'16
מיקום9
קבוצהאחי עכו
משחקים10
ניצחונות4
תיקו3
הפסדים3
שערים11-17
נק'15
מיקום10
קבוצהמכבי ס. מעלות תרשיחא
משחקים11
ניצחונות4
תיקו2
הפסדים5
שערים15-14
נק'14
מיקום11
קבוצהמכבי בני נחף קאסם
משחקים10
ניצחונות3
תיקו1
הפסדים6
שערים14-14
נק'10
מיקום12
קבוצהמ.ס. בני "ממבע" הגולן
משחקים9
ניצחונות3
תיקו1
הפסדים5
שערים15-8
נק'10
מיקום13
קבוצהמ.כ. אלנהדה נצרת
משחקים10
ניצחונות1
תיקו3
הפסדים6
שערים19-6
נק'6
מיקום14
קבוצהמ.כ. צעירי טמרה
משחקים10
ניצחונות1
תיקו3
הפסדים6
שערים15-6
נק'6
מיקום15
קבוצהמ.כ. בני ביר אל מכסור
משחקים10
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים9
שערים26-6
נק'3
מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהאיחוד בני מ.כרום
משחקים11
ניצחונות9
תיקו1
הפסדים1
שערים9-28
נק'28
מיקום2
קבוצההפועל בועיינה
משחקים10
ניצחונות9
תיקו0
הפסדים1
שערים5-30
נק'27
מיקום3
קבוצהעירוני בני כאבול
משחקים10
ניצחונות5
תיקו1
הפסדים4
שערים9-10
נק'16
מיקום4
קבוצהמ.כ. צעירי טמרה
משחקים10
ניצחונות5
תיקו0
הפסדים5
שערים15-14
נק'15
מיקום5
קבוצהמ.כ. אחווה כפר מנדא
משחקים10
ניצחונות4
תיקו2
הפסדים4
שערים11-10
נק'14
מיקום6
קבוצהצעירי סכנין
משחקים10
ניצחונות4
תיקו2
הפסדים4
שערים13-8
נק'14
מיקום7
קבוצהבית"ר נהריה
משחקים11
ניצחונות3
תיקו4
הפסדים4
שערים20-15
נק'13
מיקום8
קבוצהמ.ס. צעירי כפר קנא
משחקים9
ניצחונות3
תיקו4
הפסדים2
שערים5-5
נק'13
מיקום9
קבוצההפ' בני טובא זנגריה
משחקים10
ניצחונות4
תיקו1
הפסדים5
שערים14-17
נק'13
מיקום10
קבוצהאחי עכו
משחקים10
ניצחונות3
תיקו3
הפסדים4
שערים12-8
נק'12
מיקום11
קבוצהמ.ס. בני "ממבע" הגולן
משחקים12
ניצחונות2
תיקו4
הפסדים6
שערים25-15
נק'10
מיקום12
קבוצהמכבי בני נחף קאסם
משחקים10
ניצחונות2
תיקו3
הפסדים5
שערים21-13
נק'9
מיקום13
קבוצהמ.כ. אלנהדה נצרת
משחקים10
ניצחונות2
תיקו1
הפסדים7
שערים21-5
נק'7
מיקום14
קבוצהמכבי ס. מעלות תרשיחא
משחקים10
ניצחונות1
תיקו3
הפסדים6
שערים15-8
נק'6
מיקום15
קבוצהמ.כ. בני ביר אל מכסור
משחקים11
ניצחונות2
תיקו0
הפסדים9
שערים21-6
נק'6

אודות הליגה

2019/2020עונה
4סבבים
30מחזורים
בוגריםקבוצת גיל
16קבוצות
1עולות
2יורדות
45 x 2משך משחק
ליגה ב' צפון א'ליגה
5חילופים
15 דק' הפסקה