Skip Navigation Linksעמוד הביתליגותליגות החלטות הוועדה המקצועית בעניין שיפוט מסך בעונת 2019.20

החלטות הוועדה המקצועית בעניין שיפוט מסך בעונת 2019.20

13.9.2020 15:00
החלטות הוועדה המקצועית בעניין שיפוט מסך בעונת 2019.20

החלטות הוועדה המקצועית בעניין שיפוט מסך בעונת 2019.20

הודעה ועדה מקצועית אירועי מחזור 1-2

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 3

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 4

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 5

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 6

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 7

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 8

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 9

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 10

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 11

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 12-13

 הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 14

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 15-16

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 17

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 18

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 19

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 20

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 21

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 22

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 23

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 26 ורבע גמר הגביע

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 27-29

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 29-30

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 31

הודעת ועדה מקצועית אירועי מחזור 32-33

הודעת ועדה מקצועית אירועי חצי גמר גביע המדינה