Skip Navigation Linksעמוד הביתליגות ליגה ג' תל-אביב

2019/2020ליגה ג' תל-אביב

הדפסההדפסה ליגה

רשימת המשחקים

תאריך20/09/2019
משחקשיכון ותיקים ר"ג - א.ס. חולון מור
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/09/2019
משחקמכבי פרדס כץ - מכבי ע. אור יהודה
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה12:00
תוצאה22-1
תאריך20/09/2019
משחקמכבי ספרטק ר"ג - בית"ר יפו ציון
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה12:00
תוצאה1-2
תאריך20/09/2019
משחקבית"ר עזרא - מכבי השקמה חן
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה14:15
תוצאה3-1
תאריך20/09/2019
משחקמ.ס. רוח ת"א - הפועל רמת ישראל
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה14:15
תוצאה1-3
תאריך20/09/2019
משחקבני יהוד - הפועל נוה גולן
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה15:00
תוצאה6-3
תאריך20/09/2019
משחקהפ' חולון צפרירים - מ.כ. אינטר עלייה ת"א
אצטדיוןחולון צפרירים חולון
שעה15:00
תוצאה0-0
תאריך27/09/2019
משחקאליצור יפו ת"א - אליצור יהוד יוטל
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה12:00
תוצאה2-1
תאריך04/10/2019
משחקמ.כ. אינטר עלייה ת"א - מ.ס. רוח ת"א
אצטדיוןצעירי יפו
שעה11:00
תוצאה1-2
תאריך04/10/2019
משחקהפועל רמת ישראל - שיכון ותיקים ר"ג
אצטדיוןוולפסון 2
שעה11:45
תוצאה0-2
תאריך04/10/2019
משחקמכבי השקמה חן - בני יהוד
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה12:00
תוצאה2-3
תאריך04/10/2019
משחקא.ס. חולון מור - מכבי פרדס כץ
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה12:45
תוצאה0-9
תאריך04/10/2019
משחקבית"ר יפו ציון - בית"ר עזרא
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה13:00
תוצאה3-1
תאריך04/10/2019
משחקמכבי ע. אור יהודה - אליצור יפו ת"א
אצטדיוןאור יהודה
שעה13:00
תוצאה3-3
תאריך04/10/2019
משחקאליצור יהוד יוטל - מכבי ספרטק ר"ג
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה13:30
תוצאה0-3
תאריך04/10/2019
משחקהפועל נוה גולן - הפ' חולון צפרירים
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה15:00
תוצאה1-3
תאריך10/10/2019
משחקבני יהוד - בית"ר יפו ציון
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה20:10
תוצאה2-7
תאריך11/10/2019
משחקמכבי פרדס כץ - שיכון ותיקים ר"ג
אצטדיוןתל אביב שמשון ת"א-ספורטק
שעה12:00
תוצאה12-0
תאריך11/10/2019
משחקאליצור יפו ת"א - א.ס. חולון מור
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה12:00
תוצאה1-1
תאריך11/10/2019
משחקמכבי ספרטק ר"ג - מכבי ע. אור יהודה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה12:00
תוצאה1-0
תאריך11/10/2019
משחקמ.ס. רוח ת"א - הפועל נוה גולן
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה12:00
תוצאה1-4
תאריך11/10/2019
משחקהפ' חולון צפרירים - מכבי השקמה חן
אצטדיוןחולון צפרירים חולון
שעה13:00
תוצאה2-2
תאריך11/10/2019
משחקבית"ר עזרא - אליצור יהוד יוטל
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה14:15
תוצאה2-2
תאריך15/10/2019
משחקמכבי פרדס כץ - אליצור יפו ת"א
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה3-0
תאריך15/10/2019
משחקשיכון ותיקים ר"ג - מ.כ. אינטר עלייה ת"א
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה14:00
תוצאה0-3
תאריך15/10/2019
משחקהפועל נוה גולן - הפועל רמת ישראל
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה15:30
תוצאה3-0
תאריך15/10/2019
משחקמכבי ע. אור יהודה - בית"ר עזרא
אצטדיוןאור יהודה
שעה15:30
תוצאה2-3
תאריך15/10/2019
משחקמכבי השקמה חן - מ.ס. רוח ת"א
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה16:00
תוצאה2-6
תאריך15/10/2019
משחקאליצור יהוד יוטל - בני יהוד
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה19:50
תוצאה4-2
תאריך15/10/2019
משחקא.ס. חולון מור - מכבי ספרטק ר"ג
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה20:30
תוצאה0-0
תאריך16/10/2019
משחקבית"ר יפו ציון - הפ' חולון צפרירים
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה16:00
תוצאה6-2
תאריך18/10/2019
משחקאליצור יפו ת"א - שיכון ותיקים ר"ג
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה12:00
תוצאה0-2
תאריך18/10/2019
משחקמ.ס. רוח ת"א - בית"ר יפו ציון
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה12:00
תוצאה0-3
תאריך18/10/2019
משחקמ.כ. אינטר עלייה ת"א - הפועל נוה גולן
אצטדיוןצעירי יפו
שעה12:00
תוצאה1-2
תאריך18/10/2019
משחקמכבי ספרטק ר"ג - מכבי פרדס כץ
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה12:15
תוצאה0-12
תאריך18/10/2019
משחקהפ' חולון צפרירים - אליצור יהוד יוטל
אצטדיוןחולון צפרירים חולון
שעה14:00
תוצאה1-2
תאריך18/10/2019
משחקבית"ר עזרא - א.ס. חולון מור
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה14:10
תוצאה1-3
תאריך18/10/2019
משחקבני יהוד - מכבי ע. אור יהודה
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה14:10
תוצאה1-0
תאריך18/10/2019
משחקהפועל רמת ישראל - מכבי השקמה חן
אצטדיוןקרית אונו
שעה15:00
תוצאה2-3
תאריך22/10/2019
משחקשיכון ותיקים ר"ג - א.ס. חולון מור
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה15:30
תוצאה1-1
תאריך22/10/2019
משחקהפועל רמת ישראל - מ.כ. אינטר עלייה ת"א
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:30
תוצאה2-1
תאריך24/10/2019
משחקאליצור יהוד יוטל - מ.ס. רוח ת"א
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה19:50
תוצאה1-1
תאריך25/10/2019
משחקמכבי פרדס כץ - בית"ר עזרא
אצטדיוןתל אביב שמשון ת"א-ספורטק
שעה11:00
תוצאה15-0
תאריך25/10/2019
משחקאליצור יפו ת"א - מכבי ספרטק ר"ג
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה11:30
תוצאה0-3
תאריך25/10/2019
משחקמכבי השקמה חן - מ.כ. אינטר עלייה ת"א
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה11:45
תוצאה0-1
תאריך25/10/2019
משחקמכבי ע. אור יהודה - הפ' חולון צפרירים
אצטדיוןאור יהודה
שעה11:45
תוצאה0-0
תאריך25/10/2019
משחקא.ס. חולון מור - בני יהוד
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה11:45
תוצאה0-1
תאריך25/10/2019
משחקבית"ר יפו ציון - הפועל רמת ישראל
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה13:30
תוצאה5-2
תאריך25/10/2019
משחקשיכון ותיקים ר"ג - הפועל נוה גולן
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה14:30
תוצאה1-1
תאריך27/10/2019
משחקמכבי ספרטק ר"ג - שיכון ותיקים ר"ג
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:30
תוצאה6-3
תאריך01/11/2019
משחקמ.כ. אינטר עלייה ת"א - בית"ר יפו ציון
אצטדיוןצעירי יפו
שעה11:15
תוצאה1-1
תאריך01/11/2019
משחקמ.ס. רוח ת"א - מכבי ע. אור יהודה
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה11:45
תוצאה0-2
תאריך01/11/2019
משחקהפועל רמת ישראל - אליצור יהוד יוטל
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה12:00
תוצאה0-5
תאריך01/11/2019
משחקבני יהוד - מכבי פרדס כץ
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה13:30
תוצאה1-12
תאריך04/11/2019
משחקהפועל נוה גולן - מכבי השקמה חן
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה14:30
תוצאה4-3
תאריך04/11/2019
משחקא.ס. חולון מור - הפ' חולון צפרירים
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה20:00
תוצאה3-2
תאריך05/11/2019
משחקבית"ר עזרא - אליצור יפו ת"א
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה14:30
תוצאה1-7
תאריך08/11/2019
משחקמכבי השקמה חן - שיכון ותיקים ר"ג
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה11:30
תוצאה4-3
תאריך08/11/2019
משחקמכבי פרדס כץ - הפ' חולון צפרירים
אצטדיוןתל אביב שמשון ת"א-ספורטק
שעה11:30
תוצאה9-1
תאריך08/11/2019
משחקאליצור יפו ת"א - בני יהוד
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה11:30
תוצאה1-0
תאריך08/11/2019
משחקאליצור יהוד יוטל - מ.כ. אינטר עלייה ת"א
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה13:40
תוצאה3-0
תאריך08/11/2019
משחקבית"ר יפו ציון - הפועל נוה גולן
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה13:45
תוצאה3-2
תאריך08/11/2019
משחקהפועל רמת ישראל - מכבי ע. אור יהודה
אצטדיוןוולפסון 2
שעה13:45
תוצאה0-3
תאריך09/11/2019
משחקמכבי ספרטק ר"ג - בית"ר עזרא
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:00
תוצאה1-2
תאריך11/11/2019
משחקא.ס. חולון מור - מ.ס. רוח ת"א
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה20:10
תוצאה5-1
תאריך15/11/2019
משחקמ.ס. רוח ת"א - מכבי פרדס כץ
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה12:00
תוצאה0-15
תאריך21/11/2019
משחקבני יהוד - מכבי ספרטק ר"ג
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה20:10
תוצאה3-3
תאריך22/11/2019
משחקבית"ר עזרא - שיכון ותיקים ר"ג
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה11:30
תוצאה1-2
תאריך22/11/2019
משחקמכבי השקמה חן - בית"ר יפו ציון
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה11:30
תוצאה0-8
תאריך22/11/2019
משחקהפועל רמת ישראל - א.ס. חולון מור
אצטדיוןוולפסון 2
שעה11:45
תוצאה3-5
תאריך22/11/2019
משחקהפ' חולון צפרירים - אליצור יפו ת"א
אצטדיוןחולון צפרירים חולון
שעה12:00
תוצאה1-8
תאריך22/11/2019
משחקמ.כ. אינטר עלייה ת"א - מכבי ע. אור יהודה
אצטדיוןצעירי יפו
שעה12:30
תוצאה1-9
תאריך22/11/2019
משחקהפועל נוה גולן - אליצור יהוד יוטל
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה13:30
תוצאה4-6
תאריך27/11/2019
משחקאליצור יהוד יוטל - מכבי השקמה חן
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה19:55
תוצאה6-0
תאריך29/11/2019
משחקמכבי פרדס כץ - הפועל רמת ישראל
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה09:30
תוצאה20-1
תאריך29/11/2019
משחקאליצור יפו ת"א - מ.ס. רוח ת"א
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה11:30
תוצאה5-1
תאריך29/11/2019
משחקמכבי ע. אור יהודה - הפועל נוה גולן
אצטדיוןאור יהודה
שעה12:00
תוצאה2-2
תאריך29/11/2019
משחקא.ס. חולון מור - מ.כ. אינטר עלייה ת"א
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה13:00
תוצאה1-1
תאריך29/11/2019
משחקבית"ר עזרא - בני יהוד
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה13:30
תוצאה2-3
תאריך30/11/2019
משחקמכבי ספרטק ר"ג - הפ' חולון צפרירים
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה19:00
תוצאה7-1
תאריך30/11/2019
משחקשיכון ותיקים ר"ג - בית"ר יפו ציון
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה20:30
תוצאה1-1
תאריך06/12/2019
משחקהפועל רמת ישראל - אליצור יפו ת"א
אצטדיוןוולפסון 2
שעה11:00
תוצאה2-5
תאריך06/12/2019
משחקמ.כ. אינטר עלייה ת"א - מכבי פרדס כץ
אצטדיוןצעירי יפו
שעה11:00
תוצאה0-17
תאריך06/12/2019
משחקמכבי השקמה חן - מכבי ע. אור יהודה
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה11:30
תוצאה0-4
תאריך06/12/2019
משחקבית"ר יפו ציון - אליצור יהוד יוטל
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה11:30
תוצאה3-1
תאריך06/12/2019
משחקהפ' חולון צפרירים - בית"ר עזרא
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה12:00
תוצאה2-4
תאריך06/12/2019
משחקבני יהוד - שיכון ותיקים ר"ג
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה13:30
תוצאה5-1
תאריך06/12/2019
משחקהפועל נוה גולן - א.ס. חולון מור
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה13:30
תוצאה4-5
תאריך07/12/2019
משחקמ.ס. רוח ת"א - מכבי ספרטק ר"ג
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה18:30
תוצאה0-5
תאריך12/12/2019
משחקבני יהוד - הפ' חולון צפרירים
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה20:10
תוצאה4-3
תאריך13/12/2019
משחקאליצור יפו ת"א - מ.כ. אינטר עלייה ת"א
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה11:15
תוצאה0-1
תאריך13/12/2019
משחקמכבי ע. אור יהודה - בית"ר יפו ציון
אצטדיוןאור יהודה
שעה11:45
תוצאה2-3
תאריך13/12/2019
משחקשיכון ותיקים ר"ג - אליצור יהוד יוטל
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה12:00
תוצאה3-6
תאריך13/12/2019
משחקמכבי פרדס כץ - הפועל נוה גולן
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה12:00
תוצאה17-0
תאריך13/12/2019
משחקא.ס. חולון מור - מכבי השקמה חן
אצטדיוןחולון אימונים בית העלמין
שעה13:15
תוצאה5-1
תאריך13/12/2019
משחקבית"ר עזרא - מ.ס. רוח ת"א
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה13:15
תוצאה8-0
תאריך14/12/2019
משחקמכבי ספרטק ר"ג - הפועל רמת ישראל
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה19:00
תוצאה2-1
תאריך20/12/2019
משחקמ.כ. אינטר עלייה ת"א - מכבי ספרטק ר"ג
אצטדיוןצעירי יפו
שעה11:00
תוצאה1-1
תאריך20/12/2019
משחקבית"ר יפו ציון - א.ס. חולון מור
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה11:00
תוצאה7-1
תאריך20/12/2019
משחקמכבי השקמה חן - מכבי פרדס כץ
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה11:30
תוצאה2-10
תאריך20/12/2019
משחקהפ' חולון צפרירים - שיכון ותיקים ר"ג
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה12:00
תוצאה1-3
תאריך20/12/2019
משחקאליצור יהוד יוטל - מכבי ע. אור יהודה
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה13:20
תוצאה4-6
תאריך20/12/2019
משחקהפועל רמת ישראל - בית"ר עזרא
אצטדיוןוולפסון 2
שעה13:30
תוצאה1-1
תאריך20/12/2019
משחקהפועל נוה גולן - אליצור יפו ת"א
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה13:30
תוצאה0-9
תאריך22/12/2019
משחקבני יהוד - מ.ס. רוח ת"א
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה20:15
תוצאה5-0
תאריך27/12/2019
משחקא.ס. חולון מור - אליצור יהוד יוטל
אצטדיוןחולון אימונים בית העלמין
שעה11:00
תוצאה1-4
תאריך27/12/2019
משחקאליצור יפו ת"א - מכבי השקמה חן
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה11:00
תוצאה3-1
תאריך27/12/2019
משחקמכבי פרדס כץ - בית"ר יפו ציון
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה12:00
תוצאה6-3
תאריך27/12/2019
משחקבית"ר עזרא - מ.כ. אינטר עלייה ת"א
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה13:00
תוצאה2-1
תאריך27/12/2019
משחקבני יהוד - הפועל רמת ישראל
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה13:30
תוצאה2-0
תאריך27/12/2019
משחקשיכון ותיקים ר"ג - מכבי ע. אור יהודה
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה14:00
תוצאה1-6
תאריך28/12/2019
משחקמכבי ספרטק ר"ג - הפועל נוה גולן
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה19:00
תוצאה1-0
תאריך28/12/2019
משחקהפ' חולון צפרירים - מ.ס. רוח ת"א
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:00
תוצאה4-3
תאריך03/01/2020
משחקהפועל רמת ישראל - הפ' חולון צפרירים
אצטדיוןוולפסון 2
שעה10:00
תוצאה4-1
תאריך03/01/2020
משחקהפועל נוה גולן - בית"ר עזרא
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה11:00
תוצאה2-1
תאריך03/01/2020
משחקמ.כ. אינטר עלייה ת"א - בני יהוד
אצטדיוןצעירי יפו
שעה11:15
תוצאה2-2
תאריך03/01/2020
משחקמכבי השקמה חן - מכבי ספרטק ר"ג
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה11:30
תוצאה1-7
תאריך03/01/2020
משחקמ.ס. רוח ת"א - שיכון ותיקים ר"ג
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה12:00
תוצאה0-3
תאריך03/01/2020
משחקאליצור יהוד יוטל - מכבי פרדס כץ
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה13:15
תוצאה0-18
תאריך03/01/2020
משחקבית"ר יפו ציון - אליצור יפו ת"א
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה13:30
תוצאה4-1
תאריך05/01/2020
משחקמכבי ע. אור יהודה - א.ס. חולון מור
אצטדיוןאור יהודה
שעה20:30
תוצאה3-0
תאריך10/01/2020
משחקהפועל רמת ישראל - מ.ס. רוח ת"א
אצטדיוןוולפסון 2
שעה10:00
תוצאה2-1
תאריך10/01/2020
משחקמכבי השקמה חן - בית"ר עזרא
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה11:30
תוצאה2-3
תאריך10/01/2020
משחקבית"ר יפו ציון - מכבי ספרטק ר"ג
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה11:45
תוצאה2-1
תאריך10/01/2020
משחקמכבי ע. אור יהודה - מכבי פרדס כץ
אצטדיוןאור יהודה
שעה12:30
תוצאה3-10
תאריך10/01/2020
משחקא.ס. חולון מור - שיכון ותיקים ר"ג
אצטדיוןחולון אימונים סינטטי ליד בית העלמין
שעה13:00
תוצאה6-3
תאריך10/01/2020
משחקמ.כ. אינטר עלייה ת"א - הפ' חולון צפרירים
אצטדיוןצעירי יפו
שעה13:00
תוצאה2-5
תאריך10/01/2020
משחקאליצור יהוד יוטל - אליצור יפו ת"א
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה13:30
תוצאה2-2
תאריך10/01/2020
משחקהפועל נוה גולן - בני יהוד
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה13:45
תוצאה0-7
תאריך17/01/2020
משחקמכבי פרדס כץ - א.ס. חולון מור
אצטדיוןתל אביב שמשון ת"א-ספורטק
שעה10:45
תוצאה13-3
תאריך17/01/2020
משחקמ.ס. רוח ת"א - מ.כ. אינטר עלייה ת"א
אצטדיוןראשון לציון סופרלנד מערבי-סנטטי.
שעה11:00
תוצאה4-0
תאריך17/01/2020
משחקאליצור יפו ת"א - מכבי ע. אור יהודה
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה11:00
תוצאה2-1
תאריך17/01/2020
משחקהפ' חולון צפרירים - הפועל נוה גולן
אצטדיוןחולון צפרירים חולון
שעה13:00
תוצאה0-2
תאריך17/01/2020
משחקבית"ר עזרא - בית"ר יפו ציון
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה13:15
תוצאה1-0
תאריך17/01/2020
משחקבני יהוד - מכבי השקמה חן
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה13:30
תוצאה4-3
תאריך17/01/2020
משחקשיכון ותיקים ר"ג - הפועל רמת ישראל
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה14:00
תוצאה1-0
תאריך18/01/2020
משחקמכבי ספרטק ר"ג - אליצור יהוד יוטל
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה19:15
תוצאה4-1
תאריך22/01/2020
משחקא.ס. חולון מור - אליצור יפו ת"א
אצטדיוןחולון אימונים בית העלמין
שעה20:15
תוצאה0-1
תאריך24/01/2020
משחקשיכון ותיקים ר"ג - מכבי פרדס כץ
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה09:00
תוצאהלא סופית
תאריך24/01/2020
משחקמ.כ. אינטר עלייה ת"א - הפועל רמת ישראל
אצטדיוןצעירי יפו
שעה11:15
תוצאה0-1
תאריך24/01/2020
משחקמכבי השקמה חן - הפ' חולון צפרירים
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה11:30
תוצאה1-5
תאריך24/01/2020
משחקבית"ר יפו ציון - בני יהוד
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה11:45
תוצאה2-4
תאריך24/01/2020
משחקמכבי ע. אור יהודה - מכבי ספרטק ר"ג
אצטדיוןאור יהודה
שעה12:30
תוצאה0-4
תאריך24/01/2020
משחקאליצור יהוד יוטל - בית"ר עזרא
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה13:30
תוצאה2-0
תאריך24/01/2020
משחקהפועל נוה גולן - מ.ס. רוח ת"א
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה13:45
תוצאה2-1
תאריך27/01/2020
משחקשיכון ותיקים ר"ג - מכבי פרדס כץ
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה20:00
תוצאה0-19
תאריך31/01/2020
משחקהפועל רמת ישראל - הפועל נוה גולן
אצטדיוןוולפסון 2
שעה10:30
תוצאה1-2
תאריך31/01/2020
משחקאליצור יפו ת"א - מכבי פרדס כץ
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה11:00
תוצאה2-8
תאריך31/01/2020
משחקמ.כ. אינטר עלייה ת"א - שיכון ותיקים ר"ג
אצטדיוןצעירי יפו
שעה11:04
תוצאה2-1
תאריך31/01/2020
משחקמכבי ספרטק ר"ג - א.ס. חולון מור
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה11:40
תוצאה1-1
תאריך31/01/2020
משחקמ.ס. רוח ת"א - מכבי השקמה חן
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה12:30
תוצאה0-0
תאריך31/01/2020
משחקהפ' חולון צפרירים - בית"ר יפו ציון
אצטדיוןחולון צפרירים חולון
שעה12:30
תוצאה0-4
תאריך31/01/2020
משחקבית"ר עזרא - מכבי ע. אור יהודה
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה13:15
תוצאה2-3
תאריך31/01/2020
משחקבני יהוד - אליצור יהוד יוטל
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה14:00
תוצאה3-0
תאריך04/02/2020
משחקא.ס. חולון מור - בית"ר עזרא
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה21:00
תוצאה1-1
תאריך05/02/2020
משחקשיכון ותיקים ר"ג - אליצור יפו ת"א
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה20:00
תוצאה0-4
תאריך07/02/2020
משחקמכבי ע. אור יהודה - בני יהוד
אצטדיוןאור יהודה
שעה11:00
תוצאה0-1
תאריך07/02/2020
משחקמכבי השקמה חן - הפועל רמת ישראל
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה11:00
תוצאה0-4
תאריך07/02/2020
משחקמכבי פרדס כץ - מכבי ספרטק ר"ג
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה12:00
תוצאה9-0
תאריך07/02/2020
משחקבית"ר יפו ציון - מ.ס. רוח ת"א
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה12:00
תוצאה5-1
תאריך07/02/2020
משחקאליצור יהוד יוטל - הפ' חולון צפרירים
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה13:45
תוצאה8-3
תאריך07/02/2020
משחקהפועל נוה גולן - מ.כ. אינטר עלייה ת"א
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה14:05
תוצאה1-2
תאריך13/02/2020
משחקבני יהוד - א.ס. חולון מור
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה20:10
תוצאה2-5
תאריך14/02/2020
משחקהפועל רמת ישראל - בית"ר יפו ציון
אצטדיוןוולפסון 2
שעה10:30
תוצאה0-4
תאריך14/02/2020
משחקמ.כ. אינטר עלייה ת"א - מכבי השקמה חן
אצטדיוןצעירי יפו
שעה11:00
תוצאה0-2
תאריך14/02/2020
משחקמ.ס. רוח ת"א - אליצור יהוד יוטל
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה11:30
תוצאה1-6
תאריך14/02/2020
משחקהפ' חולון צפרירים - מכבי ע. אור יהודה
אצטדיוןחולון צפרירים חולון
שעה12:00
תוצאה1-4
תאריך14/02/2020
משחקבית"ר עזרא - מכבי פרדס כץ
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה12:00
תוצאה1-11
תאריך14/02/2020
משחקמכבי ספרטק ר"ג - אליצור יפו ת"א
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה12:30
תוצאה3-0
תאריך14/02/2020
משחקהפועל נוה גולן - שיכון ותיקים ר"ג
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה14:00
תוצאה2-2
תאריך19/02/2020
משחקשיכון ותיקים ר"ג - מכבי ספרטק ר"ג
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה20:00
תוצאה1-5
תאריך21/02/2020
משחקאליצור יפו ת"א - בית"ר עזרא
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה11:00
תוצאה3-0
תאריך21/02/2020
משחקמכבי ע. אור יהודה - מ.ס. רוח ת"א
אצטדיוןאור יהודה
שעה11:15
תוצאה2-0
תאריך21/02/2020
משחקמכבי השקמה חן - הפועל נוה גולן
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה11:30
תוצאה3-5
תאריך21/02/2020
משחקמכבי פרדס כץ - בני יהוד
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה12:00
תוצאה13-0
תאריך21/02/2020
משחקהפ' חולון צפרירים - א.ס. חולון מור
אצטדיוןחולון צפרירים חולון
שעה12:30
תוצאה2-3
תאריך21/02/2020
משחקבית"ר יפו ציון - מ.כ. אינטר עלייה ת"א
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה13:00
תוצאה4-2
תאריך21/02/2020
משחקאליצור יהוד יוטל - הפועל רמת ישראל
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה13:45
תוצאה3-1
תאריך25/02/2020
משחקבני יהוד - אליצור יפו ת"א
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה20:10
תוצאה0-3
תאריך27/02/2020
משחקשיכון ותיקים ר"ג - מכבי השקמה חן
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה20:15
תוצאה3-5
תאריך28/02/2020
משחקמ.כ. אינטר עלייה ת"א - אליצור יהוד יוטל
אצטדיוןצעירי יפו
שעה11:00
תוצאה1-6
תאריך28/02/2020
משחקמ.ס. רוח ת"א - א.ס. חולון מור
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה11:30
תוצאה1-1
תאריך28/02/2020
משחקבית"ר עזרא - מכבי ספרטק ר"ג
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה12:00
תוצאה0-3
תאריך28/02/2020
משחקמכבי ע. אור יהודה - הפועל רמת ישראל
אצטדיוןאור יהודה
שעה12:30
תוצאה5-1
תאריך28/02/2020
משחקהפ' חולון צפרירים - מכבי פרדס כץ
אצטדיוןחולון צפרירים חולון
שעה13:30
תוצאה2-10
תאריך28/02/2020
משחקהפועל נוה גולן - בית"ר יפו ציון
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה14:05
תוצאה1-0
תאריך03/03/2020
משחקמכבי פרדס כץ - מ.ס. רוח ת"א
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה14:15
תוצאה17-0
תאריך03/03/2020
משחקבית"ר יפו ציון - מכבי השקמה חן
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה15:00
תוצאה4-1
תאריך03/03/2020
משחקא.ס. חולון מור - הפועל רמת ישראל
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה20:00
תוצאה1-0
תאריך03/03/2020
משחקמכבי ספרטק ר"ג - בני יהוד
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:30
תוצאה2-2
תאריך04/03/2020
משחקאליצור יפו ת"א - הפ' חולון צפרירים
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה15:00
תוצאה12-1
תאריך04/03/2020
משחקשיכון ותיקים ר"ג - בית"ר עזרא
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה20:00
תוצאה2-4
תאריך04/03/2020
משחקמכבי ע. אור יהודה - מ.כ. אינטר עלייה ת"א
אצטדיוןאור יהודה
שעה20:00
תוצאה4-1
תאריך04/03/2020
משחקאליצור יהוד יוטל - הפועל נוה גולן
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה20:15
תוצאה4-4
תאריך06/03/2020
משחקהפועל רמת ישראל - מכבי פרדס כץ
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה09:00
תוצאה0-26
תאריך06/03/2020
משחקמכבי השקמה חן - אליצור יהוד יוטל
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה11:30
תוצאה1-9
תאריך06/03/2020
משחקמ.כ. אינטר עלייה ת"א - א.ס. חולון מור
אצטדיוןצעירי יפו
שעה11:30
תוצאה1-1
תאריך06/03/2020
משחקבית"ר יפו ציון - שיכון ותיקים ר"ג
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה11:45
תוצאה6-2
תאריך06/03/2020
משחקמ.ס. רוח ת"א - אליצור יפו ת"א
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה12:00
תוצאה0-8
תאריך06/03/2020
משחקהפ' חולון צפרירים - מכבי ספרטק ר"ג
אצטדיוןחולון צפרירים חולון
שעה12:30
תוצאה1-5
תאריך06/03/2020
משחקהפועל נוה גולן - מכבי ע. אור יהודה
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה14:30
תוצאה2-7
תאריך06/03/2020
משחקבני יהוד - בית"ר עזרא
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה14:30
תוצאה0-4
תאריך11/03/2020
משחקא.ס. חולון מור - הפועל נוה גולן
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה20:00
תוצאה3-1
תאריך12/03/2020
משחקשיכון ותיקים ר"ג - בני יהוד
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה20:00
תוצאה0-2
תאריך13/03/2020
משחקאליצור יפו ת"א - הפועל רמת ישראל
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה12:00
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקמכבי פרדס כץ - מ.כ. אינטר עלייה ת"א
אצטדיוןתל אביב שמשון ת"א-ספורטק
שעה12:00
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקמכבי ע. אור יהודה - מכבי השקמה חן
אצטדיוןאור יהודה
שעה12:30
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקאליצור יהוד יוטל - בית"ר יפו ציון
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה13:45
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקבית"ר עזרא - הפ' חולון צפרירים
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה14:30
תוצאהלא סופית
תאריך14/03/2020
משחקמכבי ספרטק ר"ג - מ.ס. רוח ת"א
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה00:00
תוצאהלא סופית
תאריך20/03/2020
משחקאליצור יהוד יוטל - שיכון ותיקים ר"ג
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקמכבי השקמה חן - א.ס. חולון מור
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקמ.כ. אינטר עלייה ת"א - אליצור יפו ת"א
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקהפ' חולון צפרירים - בני יהוד
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקהפועל נוה גולן - מכבי פרדס כץ
אצטדיוןיפו נוה גולן
שעה14:30
תוצאהטרם נקבעה
תאריך21/03/2020
משחקבית"ר יפו ציון - מכבי ע. אור יהודה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך21/03/2020
משחקהפועל רמת ישראל - מכבי ספרטק ר"ג
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך21/03/2020
משחקמ.ס. רוח ת"א - בית"ר עזרא
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/03/2020
משחקשיכון ותיקים ר"ג - הפ' חולון צפרירים
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/03/2020
משחקמ.ס. רוח ת"א - בני יהוד
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/03/2020
משחקבית"ר עזרא - הפועל רמת ישראל
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/03/2020
משחקמכבי ספרטק ר"ג - מ.כ. אינטר עלייה ת"א
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/03/2020
משחקאליצור יפו ת"א - הפועל נוה גולן
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/03/2020
משחקמכבי פרדס כץ - מכבי השקמה חן
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/03/2020
משחקא.ס. חולון מור - בית"ר יפו ציון
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/03/2020
משחקמכבי ע. אור יהודה - אליצור יהוד יוטל
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקאליצור יהוד יוטל - א.ס. חולון מור
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקמכבי השקמה חן - אליצור יפו ת"א
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקהפועל נוה גולן - מכבי ספרטק ר"ג
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקהפועל רמת ישראל - בני יהוד
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך28/03/2020
משחקמכבי ע. אור יהודה - שיכון ותיקים ר"ג
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך28/03/2020
משחקבית"ר יפו ציון - מכבי פרדס כץ
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך28/03/2020
משחקמ.כ. אינטר עלייה ת"א - בית"ר עזרא
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך28/03/2020
משחקמ.ס. רוח ת"א - הפ' חולון צפרירים
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקבני יהוד - מ.כ. אינטר עלייה ת"א
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקבית"ר עזרא - הפועל נוה גולן
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקמכבי ספרטק ר"ג - מכבי השקמה חן
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקאליצור יפו ת"א - בית"ר יפו ציון
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקמכבי פרדס כץ - אליצור יהוד יוטל
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקא.ס. חולון מור - מכבי ע. אור יהודה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך04/04/2020
משחקשיכון ותיקים ר"ג - מ.ס. רוח ת"א
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך04/04/2020
משחקהפ' חולון צפרירים - הפועל רמת ישראל
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה