Skip Navigation Linksעמוד הביתליגות ליגת ילדים א' דן

2019/2020ליגת ילדים א' דן

הדפסההדפסה ליגה

רשימת המשחקים

תאריך
משחקמקום 5 - מקום 16
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 16 - מקום 5
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 5 - מקום 7
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 5 - מקום 3
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 7 - מקום 5
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 3 - מקום 5
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 5 - מקום 1
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 5 - מקום 9
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 1 - מקום 5
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 9 - מקום 5
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 5 - מקום 11
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 5 - מקום 14
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 11 - מקום 5
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 14 - מקום 5
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 5 - מקום 12
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 5 - מקום 13
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 12 - מקום 5
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 13 - מקום 5
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 5 - מקום 10
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 5 - מקום 15
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 10 - מקום 5
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 15 - מקום 5
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 5 - מקום 8
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 5 - מקום 2
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 8 - מקום 5
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 2 - מקום 5
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 5 - מקום 6
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 5 - מקום 4
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 6 - מקום 5
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 4 - מקום 5
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך18/10/2019
משחקהפועל עליה כפ״ס - הפועל לב השרון "צו פיוס"
אצטדיוןכפר סבא עליה כ"ס
שעה11:00
תוצאה
תאריך18/10/2019
משחקהפועל הוד השרון - מכבי הרצליה 2
אצטדיוןהוד השרון גני צבי
שעה14:30
תוצאה
תאריך19/10/2019
משחקה.בקעת הירדן - הפועל כפ"ס
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך19/10/2019
משחקהפ' פתח תקוה יעקב ניראון - הפ' כפר קאסם שועאע(
אצטדיוןפתח תקוה סירקין אימונים 2 (סינטטי)
שעה09:00
תוצאה
תאריך19/10/2019
משחקמ.ס. טירה - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןטירה
שעה13:00
תוצאה
תאריך19/10/2019
משחקמ.ס. קדימה צורן - הכח מכבי עמידר ר"ג
אצטדיוןפרדסייה
שעה16:00
תוצאה
תאריך22/10/2019
משחקמכבי ע. כפר יונה - הפועל חדרה מערב
אצטדיוןכפר יונה
שעה15:30
תוצאה
תאריך24/10/2019
משחקמ.ס. צעירי טייבה - הפועל פרדסייה
אצטדיוןטייבה
שעה15:15
תוצאה
תאריך25/10/2019
משחקהפ' פתח תקוה יעקב ניראון - הפועל עליה כפ״ס
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה15:30
תוצאה
תאריך26/10/2019
משחקהכח מכבי עמידר ר"ג - ה.בקעת הירדן
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך26/10/2019
משחקהפועל הרצליה ע. - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה08:30
תוצאה
תאריך26/10/2019
משחקהפועל פרדסייה - הפ' כפר קאסם שועאע(
אצטדיוןפרדסייה
שעה10:30
תוצאה
תאריך26/10/2019
משחקהפועל כפ"ס - הפועל הוד השרון
אצטדיוןכפר סבא עליה כ"ס
שעה11:00
תוצאה
תאריך26/10/2019
משחקהפועל לב השרון "צו פיוס" - מ.ס. קדימה צורן
אצטדיוןפרדסייה
שעה14:10
תוצאה
תאריך26/10/2019
משחקהפועל חדרה מערב - מ.ס. טירה
אצטדיוןחדרה בית אליעזר
שעה15:40
תוצאה
תאריך27/10/2019
משחקמכבי הרצליה 2 - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןהרצליה רן 2 (ילדים וטרומים)
שעה16:00
תוצאה
תאריך01/11/2019
משחקהפ' כפר קאסם שועאע( - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה09:30
תוצאה
תאריך01/11/2019
משחקהפועל עליה כפ״ס - הפועל פרדסייה
אצטדיוןכפר סבא עליה כ"ס
שעה14:30
תוצאה
תאריך02/11/2019
משחקה.בקעת הירדן - הפועל לב השרון "צו פיוס"
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך02/11/2019
משחקהפועל הוד השרון - הכח מכבי עמידר ר"ג
אצטדיוןהוד השרון גני צבי
שעה10:40
תוצאה
תאריך02/11/2019
משחקהפועל חדרה מערב - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןחדרה בית אליעזר
שעה12:00
תוצאה
תאריך02/11/2019
משחקמ.ס. קדימה צורן - הפ' פתח תקוה יעקב ניראון
אצטדיוןכפר יונה
שעה12:45
תוצאה
תאריך04/11/2019
משחקמכבי הרצליה 2 - מ.ס. טירה
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה16:00
תוצאה
תאריך08/11/2019
משחקהכח מכבי עמידר ר"ג - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןרמת גן וינטר
שעה14:00
תוצאה
תאריך09/11/2019
משחקהפועל פרדסייה - מ.ס. קדימה צורן
אצטדיוןפרדסייה
שעה09:00
תוצאה
תאריך09/11/2019
משחקהפועל לב השרון "צו פיוס" - הפועל הוד השרון
אצטדיוןכפר יונה
שעה12:00
תוצאה
תאריך09/11/2019
משחקהפועל כפ"ס - מ.ס. טירה
אצטדיוןכפר סבא אימונים עליון (דשא)
שעה12:45
תוצאה
תאריך09/11/2019
משחקהפועל חדרה מערב - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןחדרה בית אליעזר
שעה14:50
תוצאה
תאריך09/11/2019
משחקמכבי הרצליה 2 - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןהרצליה רן 2 (ילדים וטרומים)
שעה19:00
תוצאה
תאריך15/11/2019
משחקהפועל כפ"ס - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןכפר סבא אימונים תחתון (סנטטי)
שעה13:45
תוצאה
תאריך15/11/2019
משחקהפ' כפר קאסם שועאע( - הפועל עליה כפ״ס
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה14:55
תוצאה
תאריך29/11/2019
משחקהפועל עליה כפ״ס - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןכפר סבא עליה כ"ס
שעה15:00
תוצאה
תאריך30/11/2019
משחקמ.ס. קדימה צורן - הפ' כפר קאסם שועאע(
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך30/11/2019
משחקהפועל הוד השרון - הפ' פתח תקוה יעקב ניראון
אצטדיוןהוד השרון גני צבי
שעה15:00
תוצאה
תאריך30/11/2019
משחקהפועל הרצליה ע. - הפועל כפ"ס
אצטדיוןהרצליה רן 2 (ילדים וטרומים)
שעה15:15
תוצאה
תאריך30/11/2019
משחקמכבי הרצליה 2 - הפועל חדרה מערב
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה19:15
תוצאה
תאריך04/12/2019
משחקהכח מכבי עמידר ר"ג - מ.ס. טירה
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה15:05
תוצאה
תאריך06/12/2019
משחקהפועל הרצליה ע. - הפועל פרדסייה
אצטדיוןהרצליה רן 2 (ילדים וטרומים)
שעה14:15
תוצאה
תאריך13/12/2019
משחקהפועל עליה כפ״ס - מ.ס. קדימה צורן
אצטדיוןכפר סבא עליה כ"ס
שעה14:00
תוצאה
תאריך13/12/2019
משחקמכבי הרצליה 2 - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןהרצליה רן 2 (ילדים וטרומים)
שעה14:30
תוצאה
תאריך13/12/2019
משחקהכח מכבי עמידר ר"ג - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה15:05
תוצאה
תאריך14/12/2019
משחקהפועל לב השרון "צו פיוס" - מ.ס. טירה
אצטדיוןקדימה
שעה13:30
תוצאה
תאריך14/12/2019
משחקהפועל פרדסייה - הפועל הוד השרון
אצטדיוןפרדסייה
שעה14:30
תוצאה
תאריך14/12/2019
משחקהפועל כפ"ס - הפועל חדרה מערב
אצטדיוןכפר סבא אימונים תחתון (סנטטי)
שעה17:30
תוצאה
תאריך16/12/2019
משחקהפ' פתח תקוה יעקב ניראון - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה20:30
תוצאה
תאריך17/12/2019
משחקמכבי ע. כפר יונה - הפועל לב השרון "צו פיוס"
אצטדיוןכפר יונה
שעה14:30
תוצאה
תאריך21/12/2019
משחקמ.ס. קדימה צורן - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןקדימה
שעה08:30
תוצאה
תאריך21/12/2019
משחקהפועל חדרה מערב - הכח מכבי עמידר ר"ג
אצטדיוןחדרה בית אליעזר
שעה09:00
תוצאה
תאריך21/12/2019
משחקהפועל הרצליה ע. - הפועל לב השרון "צו פיוס"
אצטדיוןהרצליה רן 2 (ילדים וטרומים)
שעה10:30
תוצאה
תאריך21/12/2019
משחקהפועל הוד השרון - הפ' כפר קאסם שועאע(
אצטדיוןהוד השרון גני צבי
שעה13:15
תוצאה
תאריך21/12/2019
משחקמ.ס. טירה - הפ' פתח תקוה יעקב ניראון
אצטדיוןטירה
שעה14:30
תוצאה
תאריך21/12/2019
משחקמכבי הרצליה 2 - הפועל כפ"ס
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה18:30
תוצאה
תאריך27/12/2019
משחקמ.ס. צעירי טייבה - הפועל כפ"ס
אצטדיוןטייבה
שעה00:00
תוצאה
תאריך27/12/2019
משחקהכח מכבי עמידר ר"ג - מכבי הרצליה 2
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה00:00
תוצאה
תאריך27/12/2019
משחקהפועל עליה כפ״ס - הפועל הוד השרון
אצטדיוןכפר סבא עליה כ"ס
שעה00:01
תוצאה
תאריך28/12/2019
משחקהפועל לב השרון "צו פיוס" - הפועל חדרה מערב
אצטדיוןקדימה
שעה10:15
תוצאה
תאריך28/12/2019
משחקהפ' פתח תקוה יעקב ניראון - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה10:45
תוצאה
תאריך28/12/2019
משחקהפועל פרדסייה - מ.ס. טירה
אצטדיוןפרדסייה
שעה12:40
תוצאה
תאריך29/12/2019
משחקהפ' כפר קאסם שועאע( - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה11:30
תוצאה
תאריך31/12/2019
משחקמכבי ע. כפר יונה - הפועל פרדסייה
אצטדיוןקדימה
שעה14:30
תוצאה
תאריך02/01/2020
משחקהפועל עליה כפ״ס - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןכפר סבא עליה כ"ס
שעה15:00
תוצאה
תאריך04/01/2020
משחקמ.ס. טירה - הפ' כפר קאסם שועאע(
אצטדיוןטירה
שעה00:00
תוצאה
תאריך04/01/2020
משחקמכבי הרצליה 2 - הפועל לב השרון "צו פיוס"
אצטדיוןהרצליה רן 2 (ילדים וטרומים)
שעה00:00
תוצאה
תאריך04/01/2020
משחקהפועל כפ"ס - הכח מכבי עמידר ר"ג
אצטדיוןכפר סבא אימונים תחתון (סנטטי)
שעה00:00
תוצאה
תאריך04/01/2020
משחקהפועל חדרה מערב - הפ' פתח תקוה יעקב ניראון
אצטדיוןחדרה בית אליעזר
שעה14:00
תוצאה
תאריך04/01/2020
משחקהפועל הוד השרון - מ.ס. קדימה צורן
אצטדיוןהוד השרון גני צבי
שעה14:30
תוצאה
תאריך14/01/2020
משחקהפועל הוד השרון - מ.ס. קדימה צורן
אצטדיוןהוד השרון גני צבי
שעה15:05
תוצאה
תאריך17/01/2020
משחקהפועל עליה כפ״ס - מ.ס. טירה
אצטדיוןכפר סבא עליה כ"ס
שעה15:00
תוצאה
תאריך18/01/2020
משחקהפועל פרדסייה - הפועל חדרה מערב
אצטדיוןפרדסייה
שעה09:00
תוצאה
תאריך18/01/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - הכח מכבי עמידר ר"ג
אצטדיוןטייבה
שעה10:00
תוצאה
תאריך18/01/2020
משחקהפועל לב השרון "צו פיוס" - הפועל כפ"ס
אצטדיוןקדימה
שעה11:00
תוצאה
תאריך18/01/2020
משחקהפ' כפר קאסם שועאע( - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה12:15
תוצאה
תאריך20/01/2020
משחקמ.ס. קדימה צורן - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןקדימה
שעה15:00
תוצאה
תאריך21/01/2020
משחקמכבי הרצליה 2 - הפ' פתח תקוה יעקב ניראון
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה08:00
תוצאה
תאריך21/01/2020
משחקהפועל עליה כפ״ס - הפועל הוד השרון
אצטדיוןכפר סבא עליה כ"ס
שעה08:00
תוצאה
תאריך24/01/2020
משחקהפועל הרצליה ע. - הפועל עליה כפ״ס
אצטדיוןהרצליה רן 2 (ילדים וטרומים)
שעה14:15
תוצאה
תאריך25/01/2020
משחקהכח מכבי עמידר ר"ג - הפועל לב השרון "צו פיוס"
אצטדיוןרמת גן רמת עמידר
שעה08:30
תוצאה
תאריך25/01/2020
משחקהפועל הוד השרון - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןהוד השרון נוה הדר
שעה10:30
תוצאה
תאריך25/01/2020
משחקמ.ס. טירה - מ.ס. קדימה צורן
אצטדיוןטירה
שעה12:00
תוצאה
תאריך25/01/2020
משחקהפועל חדרה מערב - הפ' כפר קאסם שועאע(
אצטדיוןחדרה בית אליעזר
שעה12:15
תוצאה
תאריך25/01/2020
משחקהפועל כפ"ס - הפ' פתח תקוה יעקב ניראון
אצטדיוןכפר סבא אימונים תחתון (סנטטי)
שעה17:00
תוצאה
תאריך25/01/2020
משחקמכבי הרצליה 2 - הפועל פרדסייה
אצטדיוןהרצליה רן 2 (ילדים וטרומים)
שעה19:00
תוצאה
תאריך30/01/2020
משחקהפ' כפר קאסם שועאע( - מכבי הרצליה 2
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה15:00
תוצאה
תאריך31/01/2020
משחקהפועל הוד השרון - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןהוד השרון גני צבי
שעה14:10
תוצאה
תאריך01/02/2020
משחקהפ' פתח תקוה יעקב ניראון - הכח מכבי עמידר ר"ג
אצטדיוןפתח תקוה סירקין אימונים 2 (סינטטי)
שעה08:30
תוצאה
תאריך01/02/2020
משחקהפועל פרדסייה - הפועל כפ"ס
אצטדיוןפרדסייה
שעה08:30
תוצאה
תאריך01/02/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - הפועל לב השרון "צו פיוס"
אצטדיוןטייבה
שעה09:45
תוצאה
תאריך01/02/2020
משחקמ.ס. קדימה צורן - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןכפר יונה
שעה13:00
תוצאה
תאריך01/02/2020
משחקהפועל עליה כפ״ס - הפועל חדרה מערב
אצטדיוןכפר סבא עליה כ"ס
שעה14:45
תוצאה
תאריך07/02/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןכפר יונה
שעה14:35
תוצאה
תאריך08/02/2020
משחקמ.ס. טירה - הפועל הוד השרון
אצטדיוןטירה
שעה00:00
תוצאה
תאריך08/02/2020
משחקהפועל כפ"ס - הפ' כפר קאסם שועאע(
אצטדיוןכפר סבא אימונים תחתון (סנטטי)
שעה00:00
תוצאה
תאריך08/02/2020
משחקהפועל חדרה מערב - מ.ס. קדימה צורן
אצטדיוןחדרה רמדה
שעה11:00
תוצאה
תאריך08/02/2020
משחקהפ' פתח תקוה יעקב ניראון - הפועל לב השרון "צו פיוס"
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה12:30
תוצאה
תאריך10/02/2020
משחקהפועל עליה כפ״ס - מכבי הרצליה 2
אצטדיוןכפר סבא עליה כ"ס
שעה00:00
תוצאה
תאריך10/02/2020
משחקהפועל חדרה מערב - מ.ס. קדימה צורן
אצטדיוןחדרה רמדה
שעה18:20
תוצאה
תאריך14/02/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - מ.ס. טירה
אצטדיוןכפר יונה
שעה13:30
תוצאה
תאריך14/02/2020
משחקהפועל עליה כפ״ס - הפועל כפ"ס
אצטדיוןכפר סבא עליה כ"ס
שעה15:15
תוצאה
תאריך15/02/2020
משחקהפועל פרדסייה - הפועל לב השרון "צו פיוס"
אצטדיוןפרדסייה
שעה12:15
תוצאה
תאריך15/02/2020
משחקהפ' כפר קאסם שועאע( - הכח מכבי עמידר ר"ג
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה13:35
תוצאה
תאריך15/02/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - הפ' פתח תקוה יעקב ניראון
אצטדיוןטייבה
שעה14:00
תוצאה
תאריך15/02/2020
משחקהפועל הוד השרון - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןהוד השרון גני צבי
שעה14:15
תוצאה
תאריך15/02/2020
משחקמכבי הרצליה 2 - מ.ס. קדימה צורן
אצטדיוןהרצליה רן 2 (ילדים וטרומים)
שעה18:30
תוצאה
תאריך21/02/2020
משחקהפועל עליה כפ״ס - הפועל הוד השרון
אצטדיוןכפר סבא עליה כ"ס
שעה15:30
תוצאה
תאריך22/02/2020
משחקהפועל חדרה מערב - הפ' פתח תקוה יעקב ניראון
אצטדיוןחדרה רמדה
שעה09:00
תוצאה
תאריך22/02/2020
משחקהכח מכבי עמידר ר"ג - הפועל פרדסייה
אצטדיוןרמת גן רמת עמידר
שעה10:15
תוצאה
תאריך24/02/2020
משחקהפועל חדרה מערב - מ.ס. קדימה צורן
אצטדיוןחדרה רמדה
שעה19:45
תוצאה
תאריך26/02/2020
משחקהפ' פתח תקוה יעקב ניראון - הפועל לב השרון "צו פיוס"
אצטדיוןפתח תקוה סירקין אימונים 2 (סינטטי)
שעה15:00
תוצאה
תאריך28/02/2020
משחקהפועל הרצליה ע. - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןהרצליה רן 2 (ילדים וטרומים)
שעה14:15
תוצאה
תאריך28/02/2020
משחקהכח מכבי עמידר ר"ג - הפועל עליה כפ״ס
אצטדיוןרמת גן רמת עמידר
שעה15:00
תוצאה
תאריך28/02/2020
משחקהפ' פתח תקוה יעקב ניראון - הפועל פרדסייה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה15:15
תוצאה
תאריך29/02/2020
משחקהפועל חדרה מערב - הפועל הוד השרון
אצטדיוןחדרה רמדה
שעה09:30
תוצאה
תאריך29/02/2020
משחקהפועל לב השרון "צו פיוס" - הפ' כפר קאסם שועאע(
אצטדיוןקדימה
שעה10:15
תוצאה
תאריך29/02/2020
משחקמ.ס. טירה - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןטירה
שעה15:00
תוצאה
תאריך03/03/2020
משחקהפועל כפ"ס - מ.ס. קדימה צורן
אצטדיוןכפר סבא אימונים תחתון (סנטטי)
שעה19:00
תוצאה
תאריך05/03/2020
משחקהפועל חדרה מערב - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןחדרה רמדה
שעה19:45
תוצאה
תאריך06/03/2020
משחקהפועל פרדסייה - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןפרדסייה
שעה14:15
תוצאה
תאריך07/03/2020
משחקהכח מכבי עמידר ר"ג - מ.ס. קדימה צורן
אצטדיוןרמת גן רמת עמידר
שעה08:30
תוצאה
תאריך07/03/2020
משחקהפועל לב השרון "צו פיוס" - הפועל עליה כפ״ס
אצטדיוןקדימה
שעה10:30
תוצאה
תאריך07/03/2020
משחקהפועל הרצליה ע. - מ.ס. טירה
אצטדיוןהרצליה איצטדיון טוטו
שעה10:30
תוצאה
תאריך07/03/2020
משחקהפ' כפר קאסם שועאע( - הפ' פתח תקוה יעקב ניראון
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה15:30
תוצאה
תאריך09/03/2020
משחקמכבי הרצליה 2 - הפועל הוד השרון
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה14:00
תוצאה
תאריך11/03/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - מכבי הרצליה 2
אצטדיוןכפר יונה
שעה10:20
תוצאה
תאריך11/03/2020
משחקהפועל הוד השרון - הפועל כפ"ס
אצטדיוןהוד השרון גני צבי
שעה12:30
תוצאה
תאריך11/03/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןטייבה
שעה14:00
תוצאה
תאריך11/03/2020
משחקמ.ס. קדימה צורן - הפועל לב השרון "צו פיוס"
אצטדיוןקדימה
שעה15:00
תוצאה
תאריך13/03/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - הפ' כפר קאסם שועאע(
אצטדיוןטייבה
שעה00:00
תוצאה
תאריך13/03/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - הפועל כפ"ס
אצטדיוןכפר יונה
שעה00:00
תוצאה
תאריך14/03/2020
משחקהפ' פתח תקוה יעקב ניראון - מ.ס. קדימה צורן
אצטדיוןפתח תקוה סירקין אימונים 2 (סינטטי)
שעה00:00
תוצאה
תאריך14/03/2020
משחקהכח מכבי עמידר ר"ג - הפועל הוד השרון
אצטדיוןרמת גן רמת עמידר
שעה00:00
תוצאה
תאריך14/03/2020
משחקהפועל הרצליה ע. - הפועל חדרה מערב
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה00:00
תוצאה
תאריך16/03/2020
משחקמ.ס. טירה - מכבי הרצליה 2
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך21/03/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - הפועל חדרה מערב
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך21/03/2020
משחקהפועל הרצליה ע. - מכבי הרצליה 2
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך21/03/2020
משחקמ.ס. טירה - הפועל כפ"ס
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך21/03/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - הכח מכבי עמידר ר"ג
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך21/03/2020
משחקהפועל הוד השרון - הפועל לב השרון "צו פיוס"
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך21/03/2020
משחקמ.ס. קדימה צורן - הפועל פרדסייה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך21/03/2020
משחקהפועל עליה כפ״ס - הפ' כפר קאסם שועאע(
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך28/03/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - הפועל עליה כפ״ס
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך28/03/2020
משחקהפ' כפר קאסם שועאע( - מ.ס. קדימה צורן
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך28/03/2020
משחקהפ' פתח תקוה יעקב ניראון - הפועל הוד השרון
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך28/03/2020
משחקהפועל לב השרון "צו פיוס" - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך28/03/2020
משחקמ.ס. טירה - הכח מכבי עמידר ר"ג
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך28/03/2020
משחקהפועל כפ"ס - הפועל הרצליה ע.
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך28/03/2020
משחקהפועל חדרה מערב - מכבי הרצליה 2
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך31/03/2020
משחקהפועל עליה כפ״ס - הפ' פתח תקוה יעקב ניראון
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך02/04/2020
משחקמ.ס. טירה - הפועל חדרה מערב
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך04/04/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - מכבי הרצליה 2
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך04/04/2020
משחקהפועל חדרה מערב - הפועל כפ"ס
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך04/04/2020
משחקהפועל הרצליה ע. - הכח מכבי עמידר ר"ג
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך04/04/2020
משחקמ.ס. טירה - הפועל לב השרון "צו פיוס"
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך04/04/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - הפ' פתח תקוה יעקב ניראון
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך04/04/2020
משחקהפועל הוד השרון - הפועל פרדסייה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך04/04/2020
משחקמ.ס. קדימה צורן - הפועל עליה כפ״ס
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך06/04/2020
משחקהפועל פרדסייה - הפועל עליה כפ״ס
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך08/04/2020
משחקהפ' כפר קאסם שועאע( - הפועל פרדסייה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך11/04/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - מ.ס. קדימה צורן
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך11/04/2020
משחקהפ' כפר קאסם שועאע( - הפועל הוד השרון
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך11/04/2020
משחקהפועל פרדסייה - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך11/04/2020
משחקהפ' פתח תקוה יעקב ניראון - מ.ס. טירה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך11/04/2020
משחקהפועל לב השרון "צו פיוס" - הפועל הרצליה ע.
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך11/04/2020
משחקהכח מכבי עמידר ר"ג - הפועל חדרה מערב
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך11/04/2020
משחקהפועל כפ"ס - מכבי הרצליה 2
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך14/04/2020
משחקהפועל כפ"ס - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך14/04/2020
משחקמכבי הרצליה 2 - הכח מכבי עמידר ר"ג
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך14/04/2020
משחקהפועל חדרה מערב - הפועל לב השרון "צו פיוס"
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך14/04/2020
משחקהפועל הרצליה ע. - הפ' פתח תקוה יעקב ניראון
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך14/04/2020
משחקמ.ס. טירה - הפועל פרדסייה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך14/04/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - הפ' כפר קאסם שועאע(
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך14/04/2020
משחקהפועל הוד השרון - הפועל עליה כפ״ס
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך18/04/2020
משחקמ.ס. קדימה צורן - הפועל הוד השרון
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך18/04/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - הפועל עליה כפ״ס
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך18/04/2020
משחקהפ' כפר קאסם שועאע( - מ.ס. טירה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך18/04/2020
משחקהפועל פרדסייה - הפועל הרצליה ע.
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך18/04/2020
משחקהפ' פתח תקוה יעקב ניראון - הפועל חדרה מערב
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך18/04/2020
משחקהפועל לב השרון "צו פיוס" - מכבי הרצליה 2
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך18/04/2020
משחקהכח מכבי עמידר ר"ג - הפועל כפ"ס
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך25/04/2020
משחקהכח מכבי עמידר ר"ג - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך25/04/2020
משחקהפועל כפ"ס - הפועל לב השרון "צו פיוס"
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך25/04/2020
משחקהפ' פתח תקוה יעקב ניראון - מכבי הרצליה 2
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך25/04/2020
משחקהפועל חדרה מערב - הפועל פרדסייה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך25/04/2020
משחקהפועל הרצליה ע. - הפ' כפר קאסם שועאע(
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך25/04/2020
משחקמ.ס. טירה - הפועל עליה כפ״ס
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך25/04/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - מ.ס. קדימה צורן
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך02/05/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - הפועל הוד השרון
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך02/05/2020
משחקמ.ס. קדימה צורן - מ.ס. טירה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך02/05/2020
משחקהפועל עליה כפ״ס - הפועל הרצליה ע.
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך02/05/2020
משחקהפ' כפר קאסם שועאע( - הפועל חדרה מערב
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך02/05/2020
משחקהפועל פרדסייה - מכבי הרצליה 2
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך02/05/2020
משחקהפ' פתח תקוה יעקב ניראון - הפועל כפ"ס
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך02/05/2020
משחקהפועל לב השרון "צו פיוס" - הכח מכבי עמידר ר"ג
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך09/05/2020
משחקהפועל לב השרון "צו פיוס" - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך09/05/2020
משחקהכח מכבי עמידר ר"ג - הפ' פתח תקוה יעקב ניראון
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך09/05/2020
משחקהפועל כפ"ס - הפועל פרדסייה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך09/05/2020
משחקמכבי הרצליה 2 - הפ' כפר קאסם שועאע(
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך09/05/2020
משחקהפועל חדרה מערב - הפועל עליה כפ״ס
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך09/05/2020
משחקהפועל הרצליה ע. - מ.ס. קדימה צורן
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך09/05/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - הפועל הוד השרון
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך16/05/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך16/05/2020
משחקהפועל הוד השרון - מ.ס. טירה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך16/05/2020
משחקמ.ס. קדימה צורן - הפועל חדרה מערב
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך16/05/2020
משחקמכבי הרצליה 2 - הפועל עליה כפ״ס
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך16/05/2020
משחקהפ' כפר קאסם שועאע( - הפועל כפ"ס
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך16/05/2020
משחקהפועל פרדסייה - הכח מכבי עמידר ר"ג
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך16/05/2020
משחקהפועל לב השרון "צו פיוס" - הפ' פתח תקוה יעקב ניראון
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך23/05/2020
משחקהפ' פתח תקוה יעקב ניראון - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך23/05/2020
משחקהפועל לב השרון "צו פיוס" - הפועל פרדסייה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך23/05/2020
משחקהכח מכבי עמידר ר"ג - הפ' כפר קאסם שועאע(
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך23/05/2020
משחקהפועל כפ"ס - הפועל עליה כפ״ס
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך23/05/2020
משחקמ.ס. קדימה צורן - מכבי הרצליה 2
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך23/05/2020
משחקהפועל הרצליה ע. - הפועל הוד השרון
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך23/05/2020
משחקמ.ס. טירה - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך30/05/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - מ.ס. טירה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך30/05/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - הפועל הרצליה ע.
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך30/05/2020
משחקהפועל הוד השרון - הפועל חדרה מערב
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך30/05/2020
משחקמ.ס. קדימה צורן - הפועל כפ"ס
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך30/05/2020
משחקהפועל עליה כפ״ס - הכח מכבי עמידר ר"ג
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך30/05/2020
משחקהפ' כפר קאסם שועאע( - הפועל לב השרון "צו פיוס"
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך30/05/2020
משחקהפועל פרדסייה - הפ' פתח תקוה יעקב ניראון
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה