Skip Navigation LinksHometo be deletedההתאחדות Maccabi Tel Aviv Shachar

Under 19 2020/2021Maccabi Tel Aviv Shachar

Idan Alter
  • Name Idan Alter
  • Authorised signature
Season2020/2021
Roleאיש קשר, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב "ברוך עזרתי"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב "עופר דקל"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב 2
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב אהרון
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב אלדד
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב אלי פוקס
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב ב
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב לייבו
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב עודד
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב עוז
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב צפון
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב שחר
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב שלמה
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleמזכיר המועדון, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleמנהל TMS, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleמתאם אירוע, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleאיש קשר, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב "ברוך עזרתי"
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב "עופר דקל"
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב 2
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב אהרון
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב אלדד
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב אלי פוקס
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב ב
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב לייבו
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב עודד
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב עוז
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב צפון
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב שחר
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב שלמה
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleמזכיר המועדון, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleמנהל TMS, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleמתאם אירוע, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleאיש קשר, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב "ברוך עזרתי"
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב "עופר דקל"
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב 2
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב אהרון
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב אלדד
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב אלי פוקס
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב ב
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב לייבו
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב עודד
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב עוז
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב צפון
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב שחר
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב שלמה
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleמזכיר המועדון, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleמנהל TMS, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleמתאם אירוע, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleאיש קשר, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleמזכיר המועדון, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleמנהל TMS, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleמתאם אירוע, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleאיש קשר, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleמזכיר המועדון, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleמנהל TMS, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleמתאם אירוע, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleמנהל TMS, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleמשקיף
Activity bodyמנהלת הליגות לכדורגל
Season2015/2016
Roleמתאם אירוע, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleעובד התאחדות
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2008/2009
Roleמשקיף
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2008/2009
Roleעובד התאחדות
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2007/2008
Roleעובד התאחדות
Activity bodyההתאחדות לכדורגל