Skip Navigation LinksHometo be deletedההתאחדות Maccabi Haifa Yehoyahim

Under 16 2020/2021Maccabi Haifa Yehoyahim

איציק עובדיה
  • Name
  • Name: איציק עובדיה
  • Role: חבר ועדה
Season2020/2021
Roleאחראי מחלקת הנוער, מכבי חיפה "אפרים"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאחראי מחלקת הנוער, מכבי חיפה "הרדי"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאחראי מחלקת הנוער, מכבי חיפה "יואל"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאחראי מחלקת הנוער, מכבי חיפה "עלמני"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאחראי מחלקת הנוער, מכבי חיפה "שמואל"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאחראי מחלקת הנוער, מכבי חיפה גולדשנפלד
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאחראי מחלקת הנוער, מכבי חיפה חיים
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאחראי מחלקת הנוער, מכבי חיפה יהויכים
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאחראי מחלקת הנוער, מכבי חיפה ישעיהו
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאחראי מחלקת הנוער, מכבי חיפה מיכאל
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאחראי מחלקת הנוער, מכבי חיפה מקס
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאחראי מחלקת הנוער, מכבי חיפה עודד
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאחראי מחלקת הנוער, מכבי חיפה שמעון
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש קשר, מכבי חיפה "הרדי"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש קשר, מכבי חיפה "יואל"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש קשר, מכבי חיפה "עלמני"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש קשר, מכבי חיפה "שמואל"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש קשר, מכבי חיפה גולדשנפלד
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש קשר, מכבי חיפה חיים
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש קשר, מכבי חיפה יהויכים
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש קשר, מכבי חיפה ישעיהו
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש קשר, מכבי חיפה מיכאל
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש קשר, מכבי חיפה עודד
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר ועדה, ועדת נוער, חבר ועדה
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2020/2021
Roleמנהל מחלקת הנוער, מכבי חיפה
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleמנהל מקצועי מחלקת הנוער, מכבי חיפה
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleמנהל מקצועי מחלקת הנוער, מכבי חיפה "אפרים"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleמנהל מקצועי מחלקת הנוער, מכבי חיפה "הרדי"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleמנהל מקצועי מחלקת הנוער, מכבי חיפה "יואל"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleמנהל מקצועי מחלקת הנוער, מכבי חיפה "עלמני"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleמנהל מקצועי מחלקת הנוער, מכבי חיפה "שמואל"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleמנהל מקצועי מחלקת הנוער, מכבי חיפה גולדשנפלד
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleמנהל מקצועי מחלקת הנוער, מכבי חיפה חיים
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleמנהל מקצועי מחלקת הנוער, מכבי חיפה יהויכים
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleמנהל מקצועי מחלקת הנוער, מכבי חיפה ישעיהו
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleמנהל מקצועי מחלקת הנוער, מכבי חיפה מיכאל
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleמנהל מקצועי מחלקת הנוער, מכבי חיפה עודד
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleמאמן הקבוצה, הפועל באר שבע השלושה
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleמאמן ראשי, הפועל מרמורק רחובות חיים
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleמאמן הקבוצה, הפועל באר שבע השלושה
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleמנהל מקצועי מחלקת הנוער, בני יהודה תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleמנהל מקצועי מחלקת הנוער, בני יהודה תל אביב גרונדמן
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר ועדה
Activity bodyאיגוד המאמנים
Season2015/2016
Roleמאמן הקבוצה, בני יהודה תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2014/2015
Roleחבר ועדה
Activity bodyאיגוד המאמנים
Season2014/2015
Roleמאמן הקבוצה, סקציה נס ציונה
Activity bodyקבוצה
Season2013/2014
Roleחבר ועדה
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2013/2014
Roleמאמן הקבוצה, מועדון ספורט אשדוד
Activity bodyקבוצה
Season2012/2013
Roleחבר ועדה
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2012/2013
Roleמאמן הקבוצה, מועדון ספורט אשדוד
Activity bodyקבוצה
Season2011/2012
Roleמאמן ראשי, הפועל רעננה
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleחבר ועדה
Activity bodyההתאחדות לכדורגל
Season2010/2011
Roleמאמן ראשי, מועדון ספורט אשדוד
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleעוזר מאמן, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleאיש קשר נוסף, מכבי רחובות
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleבעל זכות חתימה, מכבי רחובות
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleחבר הנהלה, מכבי רחובות
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleמאמן הקבוצה, מכבי תל אביב שחר
Activity bodyקבוצה
Season2009/2010
Roleעוזר מאמן, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleאיש קשר נוסף, מכבי רחובות
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleבעל זכות חתימה, מכבי רחובות
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleבעל זכות חתימה, מכבי רחובות "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleחבר הנהלה, מכבי רחובות
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleחבר הנהלה, מכבי רחובות "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2008/2009
Roleמאמן הקבוצה, מכבי תל אביב שחר
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleבעל זכות חתימה, מכבי רחובות
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleבעל זכות חתימה, מכבי רחובות "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleחבר הנהלה, מכבי רחובות
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleחבר הנהלה, מכבי רחובות "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleמאמן ראשי, מכבי באר יעקב יוסי
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleמאמן ראשי, מכבי עירוני בת ים
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleמנהל מחלקת הנוער, מכבי רחובות
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleמנהל מחלקת הנוער, מכבי רחובות "צו פיוס"
Activity bodyקבוצה
Season2007/2008
Roleעוזר מאמן, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2006/2007
Roleבעל זכות חתימה, מכבי רחובות
Activity bodyקבוצה
Season2006/2007
Roleחבר הנהלה, מכבי רחובות
Activity bodyקבוצה
Season2006/2007
Roleמאמן ראשי, מכבי באר יעקב יוסי
Activity bodyקבוצה
Season2006/2007
Roleמאמן ראשי, מכבי עירוני בת ים
Activity bodyקבוצה