Skip Navigation LinksHometo be deletedההתאחדות Bney Yehuda Tel Aviv

Under 17 2020/2021Bney Yehuda Tel Aviv

  • Name Verner strydom
  • Medic
Season2020/2021
Roleחובש, בני יהודה תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחובש, בני יהודה תל אביב 2
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחובש, בני יהודה תל אביב גרונדמן
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחובש, בני יהודה תל אביב צפון
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleפיזיותרפיסט, בני יהודה תל אביב
Activity bodyקבוצה