Skip Navigation LinksHometo be deletedההתאחדות Maccabi Tel Aviv Shachar

Under 19 2020/2021Maccabi Tel Aviv Shachar

  • Name Roee AVLAS
  • Logistics
Season2020/2021
Roleאיש משק, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש משק, מכבי תל אביב "ברוך עזרתי"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש משק, מכבי תל אביב "עופר דקל"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש משק, מכבי תל אביב 2
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש משק, מכבי תל אביב אהרון
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש משק, מכבי תל אביב אלדד
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש משק, מכבי תל אביב אלי פוקס
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש משק, מכבי תל אביב ב
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש משק, מכבי תל אביב לייבו
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש משק, מכבי תל אביב עודד
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש משק, מכבי תל אביב עוז
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש משק, מכבי תל אביב צפון
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש משק, מכבי תל אביב שחר
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleאיש משק, מכבי תל אביב שלמה
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleאיש משק, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleאיש משק, מכבי תל אביב "ברוך עזרתי"
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleאיש משק, מכבי תל אביב "עופר דקל"
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleאיש משק, מכבי תל אביב 2
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleאיש משק, מכבי תל אביב אהרון
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleאיש משק, מכבי תל אביב אלדד
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleאיש משק, מכבי תל אביב אלי פוקס
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleאיש משק, מכבי תל אביב ב
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleאיש משק, מכבי תל אביב לייבו
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleאיש משק, מכבי תל אביב עודד
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleאיש משק, מכבי תל אביב עוז
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleאיש משק, מכבי תל אביב צפון
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleאיש משק, מכבי תל אביב שחר
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleאיש משק, מכבי תל אביב שלמה
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleאיש משק, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleאיש משק, מכבי תל אביב "אילן"
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleאיש משק, מכבי תל אביב "ברוך עזרתי"
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleאיש משק, מכבי תל אביב "עופר דקל"
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleאיש משק, מכבי תל אביב 2
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleאיש משק, מכבי תל אביב אהרון
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleאיש משק, מכבי תל אביב אלדד
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleאיש משק, מכבי תל אביב אלי פוקס
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleאיש משק, מכבי תל אביב ב
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleאיש משק, מכבי תל אביב לייבו
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleאיש משק, מכבי תל אביב עודד
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleאיש משק, מכבי תל אביב עוז
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleאיש משק, מכבי תל אביב צפון
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleאיש משק, מכבי תל אביב שחר
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleאיש משק, מכבי תל אביב שלמה
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleאיש משק, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleאיש משק, מכבי תל אביב "אילן"
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleאיש משק, מכבי תל אביב "ברוך עזרתי"
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleאיש משק, מכבי תל אביב "עופר דקל"
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleאיש משק, מכבי תל אביב אלדד
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleאיש משק, מכבי תל אביב אלי פוקס
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleאיש משק, מכבי תל אביב ב
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleאיש משק, מכבי תל אביב לייבו
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleאיש משק, מכבי תל אביב עודד
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleאיש משק, מכבי תל אביב עוז
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleאיש משק, מכבי תל אביב צפון
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleאיש משק, מכבי תל אביב שחר
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleאיש משק, מכבי תל אביב שלמה
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleאיש משק, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleאיש משק, מכבי תל אביב "אילן"
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleאיש משק, מכבי תל אביב "ברוך עזרתי"
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleאיש משק, מכבי תל אביב "עופר דקל"
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleאיש משק, מכבי תל אביב אלדד
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleאיש משק, מכבי תל אביב אלי פוקס
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleאיש משק, מכבי תל אביב ב
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleאיש משק, מכבי תל אביב לייבו
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleאיש משק, מכבי תל אביב עודד
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleאיש משק, מכבי תל אביב עוז
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleאיש משק, מכבי תל אביב צפון
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleאיש משק, מכבי תל אביב שחר
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleאיש משק, מכבי תל אביב שלמה
Activity bodyקבוצה