Skip Navigation LinksHometo be deletedההתאחדות Bnei Yehuda Tel Aviv

Seniors 2020/2021Bnei Yehuda Tel Aviv

  • Name Yoav ZAYNDBERG
  • Match Manager
Season2020/2021
Roleמתאם אירוע, בני יהודה תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleמתאם אירוע, בני יהודה תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleמתאם אירוע, בני יהודה תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleמנהל הקבוצה, בני יהודה תל אביב
Activity bodyקבוצה