Skip Navigation LinksHometo be deletedההתאחדות Maccabi Tel Aviv Shachar

Under 19 2020/2021Maccabi Tel Aviv Shachar

Yael MARGALIT
  • Name Yael MARGALIT
  • Board member
Season2020/2021
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב "ברוך עזרתי"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב "עופר דקל"
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב 2
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב אהרון
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלדד
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלי פוקס
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב ב
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב לייבו
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב עודד
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב עוז
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב צפון
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב שחר
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב שלמה
Activity bodyקבוצה
Season2020/2021
Roleמנהל TMS, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב "ברוך עזרתי"
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב "עופר דקל"
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב 2
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב אהרון
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלדד
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלי פוקס
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב ב
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב לייבו
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב עודד
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב עוז
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב צפון
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב שחר
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב שלמה
Activity bodyקבוצה
Season2019/2020
Roleמנהל TMS, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב "אילן"
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב "אילן"
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב "ברוך עזרתי"
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב "עופר דקל"
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב 2
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב אהרון
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלדד
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלי פוקס
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב ב
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב לייבו
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב עודד
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב עוז
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב צפון
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב שחר
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב שלמה
Activity bodyקבוצה
Season2018/2019
Roleמנהל TMS, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב "אילן"
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב "ברוך עזרתי"
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב "עופר דקל"
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב אלדד
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב אלי פוקס
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב ב
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב לייבו
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב עודד
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב עוז
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב צפון
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב שחר
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב שלמה
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב "אילן"
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב "ברוך עזרתי"
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב "עופר דקל"
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלדד
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלי פוקס
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב ב
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב לייבו
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב עודד
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב עוז
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב צפון
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב שחר
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב שלמה
Activity bodyקבוצה
Season2017/2018
Roleמנהל TMS, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב "אילן"
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב "ברוך עזרתי"
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב "עופר דקל"
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב אלדד
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב אלי פוקס
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב ב
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב לייבו
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב עודד
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב עוז
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב צפון
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב שחר
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב שלמה
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב "אילן"
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב "ברוך עזרתי"
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב "עופר דקל"
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלדד
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלי פוקס
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב ב
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב לייבו
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב עודד
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב עוז
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב צפון
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב שחר
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב שלמה
Activity bodyקבוצה
Season2016/2017
Roleמנהל TMS, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleבעל זכות חתימה, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב "אילן"
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב "ברוך עזרתי"
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב "עופר דקל"
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב 2
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב אהרון
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלדד
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב אלי פוקס
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב ב
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב לייבו
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב עודד
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב עוז
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב צפון
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב שחר
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleחבר הנהלה, מכבי תל אביב שלמה
Activity bodyקבוצה
Season2015/2016
Roleמנהל TMS, מכבי תל אביב
Activity bodyקבוצה
Season2010/2011
Roleעיתונאי
Activity bodyעיתונות
Season2009/2010
Roleעיתונאי
Activity bodyעיתונות
Season2008/2009
Roleעיתונאי
Activity bodyעיתונות
Season2007/2008
Roleעיתונאי
Activity bodyעיתונות