Skip Navigation LinksHomeNational Teamsשחקן נבחרת שיבוץ מעודכן למשחקי סיבוב ח'

שיבוץ מעודכן למשחקי סיבוב ח'

שיבוץ מעודכן למשחקי סיבוב ח'

מצורף שיבוץ מעודכן למשחקי סיבוב ח' שנדחו והמועדים הבאים החדשים במפעל, בשל הטלת הסגר השלישי על מדינת ישראל. המשחקים יתקיימו בחודש פברואר. 

 
המשחקים יתקיימו בחודש פברואר. להלן השיבוץ שנשלח לקבוצות.