Skip Navigation LinksHomeNational Teamsשחקן נבחרת אברהם אפרימי הלך לעולמו

אברהם אפרימי הלך לעולמו

22.9.2021 9:00 AM

חבר מזה שלושה עשורים בוועדות שונות בהתאחדות לכדורגל וחבר הנהלת הפועל עכו בעבר, הלך לעולמו


אברהם אפרימי, חבר מזה שלושה עשורים בוועדות שונות בהתאחדות לכדורגל וחבר הנהלת הפועל עכו בעבר, הלך לעולמו בערב חג הסוכות.

ההתאחדות לכדורגל מביעה צער רב על פטירתו בטרם עת, מודה לו על תרומה ארוכת שנים לטובת הכדורגל הישראלי ומחזקת את משפחתו. יהי זכרו ברוך.