המלצות הוועדה המקצועית למאמני נבחרות צעירות

24.6.2024 2:30 PM
אישרה היום פה אחד את המלצות "הוועדה לבחינת מבנה מוסדות השיפוט בהתאחדות לכדורגל ומתכונת פעילותם" (מצורף קובץ). ההמלצות יועברו לניסוח ולאישור הגורמים המוסמכים לטובת תיקון תקנונים הנדרשים ליישומן.
הוועדה – יו"ר הוועדה פרופסור מיגל ד

המלצות הוועדה המקצועית למאמני נבחרות צעירות

גיא צרפתי לנבחרת נוער ב' (עד 18), אריק בנאדו לנערים א' (עד 17), דני בונדר לנערים ב' (עד 16) ויוסי שבחון לנערים ג' (עד 15)

הוועדה המקצועית אישרה היום פה אחד את המלצות המנהל הטכני של הנבחרות הצעירות, בוני גינצבורג, למינוי המאמנים הבאים:

גיא צרפתי - נוער ב׳ (U18)
אריק בנאדו - נערים א׳ (U17)
דני בונדר - נערים ב׳ (U16)
יוסי שבחון - נערים ג׳ (U15)

הנושא יובא להצבעה ולאישור בישיבת הנהלת ההתאחדות הקרובה (10.7).

שינו זוארץ, יו״ר ההתאחדות לכדורגל: ״בסיומו של הליך מקצועי ולאחר דיון ארוך ופורה, התגבשה הסכמה של כל חברי הוועדה לאשר את המלצות המנהל הטכני האמון לבחירת המאמנים, זאת בהתאם לאופי הפעילות, היעדים והשאיפה להעמיד את הצוותים המקצועיים הטובים ביותר לפיתוח עתיד הנבחרות והכדורגל שלנו״.