Skip Navigation LinksHomeNational Teamsשחקן נבחרת הבהרה לעניין פעילויות הספורט המותרות בתקופת הסגר

הבהרה לעניין פעילויות הספורט המותרות בתקופת הסגר

22.9.2020 2:00 PM
הבהרה לעניין פעילויות הספורט המותרות בתקופת הסגר

מכתב שנשלח ממשרד הבריאות למנכ"ל משרד התרבות והספורט, רז פרויליך

לצפייה במכתב שנשלח ממשרד הבריאות למנכ"ל משרד התרבות והספורט, רז פרויליך, לחצו כאן