תיקון תקנון שאושר על ידי הנהלת ההתאחדות מיום 19.5.22

19.5.2022 3:30 PM

 

תיקון תקנון שאושר על ידי הנהלת ההתאחדות מיום 19.5.22, תיקון סעיף 12 (1)  "אלוף האלופים" לתקנון האליפות, לחצו כאן