Skip Navigation LinksHomeNational Teamsשחקן נבחרת פעילות מחלקת הנוער בהתאחדות לכדורגל במהלך חג סוכות

פעילות מחלקת הנוער בהתאחדות לכדורגל במהלך חג סוכות

29.9.2020 11:00 AM

לאור כניסת המדינה לסגר ועצירת פעילות הכדורגל, משרדי ההתאחדות לכדורגל יהיו סגורים לקבלת קהל.

לכל נושא ניתן לפנות במיילים הבאים:
[email protected] רון
[email protected] ניקול
[email protected] ליהי

להלן לוח תורנות מחלקת הנוער ויש לפנות לכל עובד במייל הרלוונטי על פי הטבלה:

30.9 - ניקול.
1.10 - ליהי.
4.10 - רון
5.10 - ליהי
6.10 - ניקול
7.10 - ליהי+ניקול
8.10 - רון

נא לשים לב כי בחול המועד סוכות בין התאריכים 01/10 עד 08/10 השירות יינתן
משעות הבוקר ועד לשעה 13:00 בצהריים.

כמו – כן, זו הזדמנות נוספת להזכיר למועדונים כי פעילות לרבות אימונים ומשחקים אסורה
עד לקבלת הנחיות עדכניות ממשרדי הבריאות והספורט - המשחקים אשר תוכננו להיערך
ב 10.10 יידחו בהתאם להנחיות שיינתנו.

שיבוצי הליגות אשר יפורסמו במהלך השבוע הקרוב )טרום א' – טרום ג'( יפורסמו לתחילת
פעילות על פי הלו"ז המתוכנן אך ייתכן כי ידחו בהתאם למצב הקיים בשטח.