Skip Navigation LinksHomeNational Cupגביע המדינה עו"ד דוד לב הלך לעולמו

עו"ד דוד לב הלך לעולמו

14.6.2021 3:00 PM

 


ההתאחדות לכדורגל ומערכת בתי הדין מביעות צערן עם פטירתו של עו"ד דוד לב ז"ל, אשר כיהן בעבר כדיין חבר בביה"ד המשמעתי. במהלך כהונתו ארוכת השנים בבית הדין, שילב הדיין לב ז"ל מקצוענות
ויושר כפיים, משפטנות, ידענות רבה וחתירה לעשיית הצדק, לצד חום ויחס אנושי לבאי בית הדין. תנחומים מקרב לב לבני משפחתו. תהא מנוחתו עדן.