Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

מועדון ספורט בני קלנסואההחלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

  • מספר תיק: 106680
  • תאריך משחק: 05/11/2019
  • ליגה: נערים ג' כללי

  • תאור: הפסקת פעילות

מוזמנים

סוגנאשם
שםתאיה ראיד
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 06/11/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: ליובין נעם

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםעבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות
תיאור
הערהביטול רישום

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאהעבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות
תיאור
הערהביטול רישום
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה07/11/2019
ת. סיום
עונשקנס כספי
פרטי עונש1,000 ש"ח
תאור
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס06/11/2019
ת.התחלה07/11/2019
ת. סיום31/07/2020
עונשהפסקת פעילות
פרטי עונש
תאור
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס06/11/2019