Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

הפועל אזורהחלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

  • מספר תיק: 106679
  • תאריך משחק: 17/10/2019
  • ליגה: ליגה א' דרום

  • תאור: כתב אישום ע"י התובע

מוזמנים

סוגאחר
שםאברהם דה פריס
תפקידמנהל
נוכח בדיוןכן
סוגאחר
שםשמעון סינוואני
תפקידמנהל כדורגל
נוכח בדיוןכן
סוגנאשם
שםשפיגל שי
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 06/11/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: שמעוני ישראל

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםאי קיום החלטת מוסד שיפוטי
תיאור
הערהכמפורט בכתב האישום המצורף
אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםהתנהגות בלתי הולמת
תיאור
הערהכמפורט בכתב האישום המצורף

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאהאי קיום החלטת מוסד שיפוטי
תיאור
הערהכמפורט בכתב האישום המצורף
סטטוס(?)
אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאההתנהגות בלתי הולמת
תיאור
הערהכמפורט בכתב האישום המצורף
סטטוס(?)

החלטות וקבצים אחרים

תאורהחלטת ביניים : באשר מעמדה של קבוצת ט. ילדים ב' אינו ברור, אני דוחה את הדיון באישום זה בשבועיים. בהעדר: 6.11.19 ישראל שמעוני-דיין ראשי