Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

מכבי קרית מלאכי עירוניהחלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

  • מספר תיק: 106678
  • תאריך משחק: 10/10/2019
  • ליגה: ליגה ב' דרום ב'

  • תאור: כתב אישום ע"י התובע

מוזמנים

סוגנאשם
שםברקול אפרים
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 06/11/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: שמעוני ישראל

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםאי קיום החלטת מוסד שיפוטי
תיאור
הערהכמפורט בכתב האישום המצורף

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאהאי קיום החלטת מוסד שיפוטי
תיאור
הערהכמפורט בכתב האישום המצורף
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה07/11/2019
ת. סיום
עונשקנס כספי
פרטי עונש2,500 ש"ח
תאור
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס06/11/2019
ת.התחלה07/11/2019
ת. סיום
עונשאחר
פרטי עונש
תאורעל הנאשמת למלא את פסק הבורר תוך 10 ימים
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס06/11/2019