Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

איוויץ' ולדימיר, מכבי ת"א, מכבי תל אביבהחלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

מוזמנים

סוגנאשם
שםאיוויץ' ולדימיר
תפקידבעל תפקיד
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 06/11/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: ליובין נעם

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםאיחור של קבוצה בעליה למגרש
תיאור
הערהע"פ המתואר בדוח שופט המשחק

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאהאיחור של קבוצה בעליה למגרש
תיאור
הערהע"פ המתואר בדוח שופט המשחק
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה07/11/2019
ת. סיום
עונשנזיפה/אזהרה
פרטי עונש
תאור
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס06/11/2019