Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

הפועל אזורהחלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

מוזמנים

סוגנאשם
שם? (לא רשום)
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא
סוגנציג נגדית
שם? (לא רשום)
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא
סוגאחר
שםאברהם דה פריס
תפקידמנהל
נוכח בדיוןכן
סוגאחר
שםשמעון סינוואני
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןכן

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 06/11/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: שמעוני ישראל

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםאי הופעה למשחק
תיאור
הערהכמפורט בכתב האישום המצורף.

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאהאי הופעה למשחק
תיאור
הערהכמפורט בכתב האישום המצורף.
סטטוס(?)

החלטות וקבצים אחרים

תאורהחלטת ביניים : אגף הנוער מתבקש להבהיר לביה"ד אם קיימת אפשרות קונקרטית לרשום את הילדים ולאפשר לקבוצה לחזור לפעילות ללא שיהוי? ניתן בהעדר הצדדים, היום: 06/11/19 ישראל שמעוני-דיין ראשי