Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

מועדון ספורט כפר כמאהחלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

מוזמנים

סוגנאשם
שםאבזק סלים
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא
סוגנציג נגדית
שםעדוי עאמר
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 06/11/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: זועבי-פאהום וופא

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםשיתוף שחקן שלא כדין
תיאור
הערהכמפורט בחריגה ובדוח שופט המשחק - ביום המשחק היו לקבוצה רק 3 שחקנים הרשאים לשחק. כל השאר שותפו שלא כדין.

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאהשיתוף שחקן שלא כדין
תיאור
הערהכמפורט בחריגה ובדוח שופט המשחק - ביום המשחק היו לקבוצה רק 3 שחקנים הרשאים לשחק. כל השאר שותפו שלא כדין.
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה07/11/2019
ת. סיום
עונשקנס כספי
פרטי עונש2,000 ש"ח
תאור
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס06/11/2019

החלטות וקבצים אחרים

תאוראינני מתערבת בתוצאת המשחק