Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

הפועל איכסל עמאדהחלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

  • מספר תיק: 106658
  • תאריך משחק: 15/09/2019
  • ליגה: ליגה א' צפון

  • תאור: כתב אישום ע"י התובע

מוזמנים

סוגנאשם
שםחיליל בהא
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 06/11/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: ליובין נעם

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםאי קיום החלטת מוסד שיפוטי
תיאור
הערהכמפורט בכתב האישום המצורף

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאהאי קיום החלטת מוסד שיפוטי
תיאור
הערהכמפורט בכתב האישום המצורף
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה07/11/2019
ת. סיום
עונשקנס כספי
פרטי עונש5,000 ש"ח
תאור
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס06/11/2019
ת.התחלה07/11/2019
ת. סיום
עונשאחר
פרטי עונש
תאורעל הנאשמת למלא את פסק הבורר במלואו תוך 10 ימים מהיום
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס06/11/2019