Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

איחוד בני בקההחלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

מוזמנים

סוגנאשם
שםמואסי עמאר
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 06/11/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: זועבי-פאהום וופא

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםהופעה למשחק בניגוד להוראות
תיאוראי-קיום משחק; לא היה ניתן לקיים את המשחק מפני שלא היה חובש; ;
הערהלא מאושר - ברירת שיפוט - המשחק לא קוים עקב כך שהקבוצה הביתית לא דאגה לנוכחות חובש במגרש.

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאההופעה למשחק בניגוד להוראות
תיאוראי-קיום משחק; לא היה ניתן לקיים את המשחק מפני שלא היה חובש; ;
הערהלא מאושר - ברירת שיפוט - המשחק לא קוים עקב כך שהקבוצה הביתית לא דאגה לנוכחות חובש במגרש.
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה07/11/2019
ת. סיום
עונשקנס כספי
פרטי עונש800 ש"ח
תאור
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס06/11/2019

החלטות וקבצים אחרים

תאור בית הדין קבע למשחק זה תוצאה טכנית 0:3 לטובת הקבוצה האורחת.