Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

מועדון כדורגל סלאמה משגבהחלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

  • מספר תיק: 106641
  • תאריך משחק: 26/10/2019
  • משחק: מועדון כדורגל סלאמה משגב - מועדון כדורגל בועיינה נוג'ידאת
  • ליגה: ליגה ג' גליל תחתון

  • תאור: תקרית; בדקה 80 איש ספסל דיבר לעברי בצורה מזלזלת "יש לנו שופט חמור שלא מבין עניין והוא דביל מהסס" הצתי לו כרטיס אדום באותה הדקה איש ספסל אחר אמר לעוזר שלי מואיד אחמד "אתה חיה" וגם הוא קיבל אדום והורחק (שני אנשי הספל סירבו להגיד את שמם) בדרך החוצה הם המשיכו לדבר בצורה הפגנתית ומזלזלת כלפי איגוד השופטים וכלפי צוות השיפוט

מוזמנים

סוגנאשם
שםמריסאת רביע
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 06/11/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: שמעוני ישראל

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםהתנהגות בלתי הולמת
תיאור
הערהע"פ המתואר בדוח שופט המשחק - בהתאם לסעיף 15 א' לתקנון המשמעת - אחריות שילוחית של הקבוצה למעשיהם של בעלי התפקיד שישבו על הספסל, קיללו וגידפו את צוות השיפוט, וסירבו להזדהות. המאשימה תציין כי מפאת העובדה שלא ברור לפי הדוח לאיזה מן הקבוצות משוייכים אותם אנשים, פנתה המאשימה לשופט המשחק וזה אישר כי מדובר באנשי קבוצת מ.כ. סלאמה משגב. תכתובת מייל עמו תצורף לתיק.

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאההתנהגות בלתי הולמת
תיאור
הערהע"פ המתואר בדוח שופט המשחק - בהתאם לסעיף 15 א' לתקנון המשמעת - אחריות שילוחית של הקבוצה למעשיהם של בעלי התפקיד שישבו על הספסל, קיללו וגידפו את צוות השיפוט, וסירבו להזדהות. המאשימה תציין כי מפאת העובדה שלא ברור לפי הדוח לאיזה מן הקבוצות משוייכים אותם אנשים, פנתה המאשימה לשופט המשחק וזה אישר כי מדובר באנשי קבוצת מ.כ. סלאמה משגב. תכתובת מייל עמו תצורף לתיק.
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה07/11/2019
ת. סיום
עונשקנס כספי
פרטי עונש3,000 ש"ח
תאור
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס06/11/2019