Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

אחי ביר אלמכסורהחלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

מוזמנים

סוגנאשם
שםגדיר אחמד
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 06/11/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםהופעה ללא מאמן
תיאורמאמן לא מאושר ע"י האיגוד
הערהמאושר - ברירת שיפוט

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאההופעה ללא מאמן
תיאורמאמן לא מאושר ע"י האיגוד
הערהמאושר - ברירת שיפוט
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה07/11/2019
ת. סיום
עונשקנס כספי
פרטי עונש500 ש"ח
תאורקנס אוטומטי
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס07/11/2019