Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

עירוני בני שעבהחלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

מוזמנים

סוגנאשם
שםשחאדה מוחמד
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 06/11/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםאי קיום חובות הקבוצה הביתית
תיאורתקרית; המשחק היה אמור להתחיל 15:30 ,,,,והתחיל באיחור של 8 דקות 15:38 עיכוב בגלל שהיה משחק באותו מגרש .
הערהמאושר ברירת שיפוט

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאהאי קיום חובות הקבוצה הביתית
תיאורתקרית; המשחק היה אמור להתחיל 15:30 ,,,,והתחיל באיחור של 8 דקות 15:38 עיכוב בגלל שהיה משחק באותו מגרש .
הערהמאושר ברירת שיפוט
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה07/11/2019
ת. סיום
עונשקנס כספי
פרטי עונש500 ש"ח
תאורקנס אוטומטי
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס07/11/2019