Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

הפועל קטמון ירושליםהחלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

מוזמנים

סוגנאשם
שם? (לא רשום)
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 06/11/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: ליובין נעם

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםהופעה למשחק בניגוד להוראות
תיאורתקרית; המשחק החל באיחור של כ-10 דקות עקב איחור בהגעת שחקני קבוצת "הפועל קטמון ירושלים".;
הערהמאושר ברירת שיפוט

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאההופעה למשחק בניגוד להוראות
תיאורתקרית; המשחק החל באיחור של כ-10 דקות עקב איחור בהגעת שחקני קבוצת "הפועל קטמון ירושלים".;
הערהמאושר ברירת שיפוט
סטטוס(זכאי)