Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

בית"ר ירושלים צפוןהחלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

מוזמנים

סוגנאשם
שםכרמל תומר
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 06/11/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםאי קיום חובות הקבוצה הביתית
תיאורתקרית; המשחק נפתח באיחור של 20 דקות בשל שער לא תקין ועד כאשר הביאו שער חלופי התואם את חוקיי במשחק
הערהמאושר ברירת שיפוט

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאהאי קיום חובות הקבוצה הביתית
תיאורתקרית; המשחק נפתח באיחור של 20 דקות בשל שער לא תקין ועד כאשר הביאו שער חלופי התואם את חוקיי במשחק
הערהמאושר ברירת שיפוט
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה07/11/2019
ת. סיום
עונשקנס כספי
פרטי עונש500 ש"ח
תאורקנס אוטומטי
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס07/11/2019