Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

אגודת ספורט נורדיה ירושלים "צו פיוס"החלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

מוזמנים

סוגאחר
שםעמנואל דאהן
תפקידמנהל המקצועי ומאמן הנוער
נוכח בדיוןכן
סוגנאשם
שםפסו יוסי
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 06/11/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: לנדאו גיורא

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםהופעה ללא מאמן
תיאורתקרית; הקבוצה האורחת הגיעה למשחק ללא מאמן. בנוסף לכך,מי שרשום בתור המאמן הראשי,מנו דהאן,מס' זיהוי :032997835 הציג תעודה בווטסאפ של מאמן בשם,גילי גור,מס' זיהוי: 043464429שלא היה נוכח במגרש ונרשם בטופס המשחק.
הערהמאושר - ברירת שיפוט
אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםעבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות
תיאור
הערה

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאהעבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות
תיאור
הערה
סטטוס(אשם)
אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאההופעה ללא מאמן
תיאורתקרית; הקבוצה האורחת הגיעה למשחק ללא מאמן. בנוסף לכך,מי שרשום בתור המאמן הראשי,מנו דהאן,מס' זיהוי :032997835 הציג תעודה בווטסאפ של מאמן בשם,גילי גור,מס' זיהוי: 043464429שלא היה נוכח במגרש ונרשם בטופס המשחק.
הערהמאושר - ברירת שיפוט
סטטוס(זכאי)

עונשים

ת.התחלה07/11/2019
ת. סיום
עונשקנס כספי
פרטי עונש750 ש"ח
תאור
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס06/11/2019