15.7.2019 10:00

לצפייה בהזמנה - לחצו כאן

לצפייה בהזמנה+סדר יום, לחצו כאן

לצפייה בכתב מינוי/ייפוי כוח, לחצו כאן

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2018, לחצו כאן

לצפייה בדו"ח מילולי לשנת 2018, לחצו כאן

רשימת חברי הנהלה, משקיפים ונציגי ציבור לאישור האסיפה הכללית השנתית – 4.8.2019, לחצו כאן