מוגנות לילדים (child protection)

מוגנות ילדים

 

מדיניות זו להגנה על ילדים פותחה על ידי UEFA בשיתוף עם ההתאחדויות החברות בהתאחדות הכדורגל האירופית והיועץ לענייני הגנה Terre des hommes. המדיניות מבוססת על פרויקטים חשובים אחרים שנועדו להגן על ילדים, דוגמת יוזמה בינלאומית להגנה על ילדים בספורט וקואליציה לשמירה על הילדים, וכן על המאמצים שעושות התאחדויות רבות החברות ב-UEFA. ההתאחדות לכדורגל חברה לאופ"א בנושא ומעצבת בימים אלה את המדיניות בנושא מוגנות ילדים.

מדיניות זאת מאששת ומחזקת את המחויבות של ההתאחדות לכך שהכדורגל ייצור חוויה בטוחה, חיובית ומהנה עבור כל הילדים המעורבים במשחק, ללא קשר לגיל, מין, נטייה מינית, רקע עדתי או חברתי, דת, רמת היכולת או המוגבלות של כל אחד ואחת מהם.

היא מבטאת את עקרונות המפתח התומכים בגישתה של ההתאחדות לכדורגל להגנה על ילדים ואת הפעולות וההתחייבויות השונות המבטיחות יישום גישה זאת. הדבר משקף את אמונתה של ההתאחדות בתפקיד שהכדורגל יכול וצריך למלא בקידום התפתחותם, בריאותם ורווחתם של ילדים, ובאותו הזמן גם את ההכרה בכך שהיו מקרים ברחבי העולם בהם ילדים נפגעו בגלל העיסוק בכדורגל ובספורט אחר.

מדיניות זאת היא חלק מסט כלים רחב יותר הכולל הדרכות, תבניות, ידע וחבילות חינוכיות שנועדו לתמוך בהתאחדות, במועדונים ובשותפים החברים בה במאמציהם לשמור על הילדים. ערכת הכלים כוללת גם דוגמאות למדיניות, פרקטיקות נהוגות וכלים רלוונטיים אחרים. למשוב על ערכת הכלים ולפרטי הניסיון המעשי של המועדונים והשותפים ביישום ערכה זאת, יהיה ערך רב בעתיד והם יסייעו לחדד את גישתה של UEFA להגנה על הילדים בכדורגל.

עלינו לשלב את הרעיון של חשיבה על ההגנה - והפחתת הסיכון - בכל מה שאנחנו, קהילת הכדורגל, עושים, החל מגיוס צוותים ובחירת שותפים וכלה באימוני ריצה וארגון משחקים. יש להתחשב בעקרונות ההגנה על הילדים גם בעת תכנון וארגון של פעילויות נלוות (כגון: פעילויות לקידום מכירות וגיוס כספים).

למידע נוסף