עמוד הביתתפריט ראשימועדונים

השאלות / החלפות / שחרורים

פעולהשחקן חדש
שם שחקןצפניה שון
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןבן דרור עומרי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאהרון עידו
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןעזריה יונתן בן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןגיצי נתנאל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןשקד רוי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןדמארי ליאור
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמשאל רון
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןיסק ניב
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןששון בן רפאל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןבדיאן שחר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןבן חמו גולדפיין דוריאן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןיעקובסון מל שמואל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןלרנר ג'ון
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןדוגמא טל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןשלום איליי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןיוסף עמית
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאליאס אופיר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןשרף עילי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןפרימו אביב
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמזרחי אושר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחרור
שם שחקןשרם יובל
קבוצה אםהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
קבוצה משחררתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/08/2019
פעולההעברה
שם שחקןפולק רוי רואי
קבוצה אםהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
קבוצה משחררתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
קבוצה קולטתהפועל הוד השרון
תאריך תוקף11/08/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןכוכבי עומר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף12/08/2019
פעולההעברה
שם שחקןסמארה מחמוד
קבוצה אםמועדון ספורט טירה
קבוצה משחררתמועדון ספורט טירה
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף19/08/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןכהן בועז
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף10/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןגופר יובל ישראל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף10/09/2019
פעולההעברה
שם שחקןשוקרי ניתאי
קבוצה אםמכבי נתניה רפאל
קבוצה משחררתמכבי נתניה רפאל
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף11/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאילון אמיר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף25/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןרייף יולי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף25/09/2019
פעולההשאלה
שם שחקןטהא אנואר
קבוצה אםמועדון ספורט כפר קאסם
קבוצה משחררתמועדון ספורט כפר קאסם
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף02/10/2019
פעולההשאלה
שם שחקןנאמן יפתח נתן
קבוצה אםהפועל הרצליה עירוני
קבוצה משחררתהפועל הרצליה עירוני
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף05/11/2019
פעולההעברה
שם שחקןביאנקו ברק
קבוצה אםהפועל כפר סבא אילן
קבוצה משחררתהפועל כפר סבא אילן
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף25/11/2019
פעולההעברה
שם שחקןיפת אלון
קבוצה אםהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
קבוצה משחררתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
קבוצה קולטתשמשון תל אביב רועי פלס
תאריך תוקף14/01/2020
פעולההעברה
שם שחקןנורליאן אורי
קבוצה אםהפועל פתח תקוה עמנואל אופיר
קבוצה משחררתהפועל פתח תקוה עמנואל אופיר
קבוצה קולטתהפועל ניר רמת השרון מרכז "צו פיוס"
תאריך תוקף21/01/2020