עמוד הביתתפריט ראשימועדונים

השאלות / החלפות / שחרורים

פעולהשחקן חדש
שם שחקןמחאג'נה נעים
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאגבאריה גואד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןגבארין ויסאם
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןגבארין מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןגבארין מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמחאג'נה תאמר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןג'בארין מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאגבאריה סובחי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאלנתשה מאלק
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמחאג'נה חאלד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןג'בארין מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןג'בארין עומר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןג'בארין טארק
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןג'בארין אחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמחאמיד מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאבו שקרה מוסטפא
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןג'בארין תאופיק
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןשריידי סמי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמחאמיד ויסאם
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןג'בארין רדא
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןג'בארין רדא
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמחאמיד מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןג'בארין נסאר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמחאמיד אניס
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמחאג'נה בילאל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןג'בארין ח'אלד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאגבאריה סאלח
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמחאג'נה קסאי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף18/08/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמחאג'נה אחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף18/08/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמחאג'נה מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף18/08/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמחאג'נה מהאדי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף21/08/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןג'בארין מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף21/08/2019
פעולההשאלה
שם שחקןמחאג'נה מוחמד
קבוצה אםהפועל אום אל פאחם
קבוצה משחררתהפועל אום אל פאחם
קבוצה קולטתאיחוד בני בקה
תאריך תוקף28/08/2019
פעולההעברה
שם שחקןמחאמיד ויסאם
קבוצה אםהפועל בני מוסמוס
קבוצה משחררתהפועל בני מוסמוס
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף01/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןקבהא מכרם
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף02/09/2019
פעולההעברה
שם שחקןמחאמיד איהב
קבוצה אםהפועל בני ערערה עארה
קבוצה משחררתהפועל בני ערערה עארה
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף03/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאבו עודה עז אלדין
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף08/09/2019
פעולההעברה
שם שחקןמרעי חמזה
קבוצה אםמכבי פתח תקוה עסיס דוד
קבוצה משחררתמכבי פתח תקוה עסיס דוד
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף08/09/2019
פעולההעברה
שם שחקןמרעי חמזה
קבוצה אםהפועל אום אל פאחם
קבוצה משחררתהפועל אום אל פאחם
קבוצה קולטתהפועל פתח תקוה נחום סטלמך
תאריך תוקף09/09/2019
פעולההעברה
שם שחקןמחאג'נה מוחמד
קבוצה אםמכבי ברקאי
קבוצה משחררתמכבי ברקאי
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף09/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמחאג'נה מחמוד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף15/10/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןג'אברין מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף15/10/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאבועלוה כרם
קבוצה אםהפועל אום אל פאחם
קבוצה משחררתהפועל אום אל פאחם
קבוצה קולטתהפועל בני ערערה עארה
תאריך תוקף15/10/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאגבאריה עמראן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף27/10/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאגבאריה מוחמד בראא
קבוצה אםהפועל בני מוסמוס
קבוצה משחררתהפועל בני מוסמוס
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף29/10/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמחאמיד כרם
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף04/11/2019
פעולההעברה
שם שחקןמחאג'נה אחמד
קבוצה אםהפועל אום אל פאחם
קבוצה משחררתהפועל אום אל פאחם
קבוצה קולטתהפועל עפולה
תאריך תוקף26/11/2019
פעולההעברה
שם שחקןג'בארין מחמוד
קבוצה אםהפועל עירוני בקה אל גרבייה
קבוצה משחררתהפועל עירוני בקה אל גרבייה
קבוצה קולטתהפועל אום אל פאחם
תאריך תוקף27/11/2019