עמוד הביתתפריט ראשימועדונים

השאלות / החלפות / שחרורים

פעולהשחקן חדש
שם שחקןאליהו ירין
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף18/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמלכה אדיר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף18/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןחושבי נתנאל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף18/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאטלאי מיכאל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף18/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןדנן שאול
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף18/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןדיין אליה
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף18/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאוחיון יגל יעקב
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף18/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאלקריף אברהם
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף18/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמשה רועי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף18/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןבליטי עדי אברהם
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף18/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןבן ברון רועי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף18/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןריינהולד אהד ראובן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף18/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןבליטי תומר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף22/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאלמליח נבו משה
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף22/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןג'יקובס שלומי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף22/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןנקש רפאל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף24/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאדמוני איתי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף24/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמירזא זדה נתנאל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף24/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןיהודה אלעד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף24/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאדרי סתיו
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף24/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמלכא יונתן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף15/10/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןבן עדי יואל אלעזר שמואל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף05/11/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןקריביאן עידו
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתעירוני בית שמש "צו פיוס"
תאריך תוקף06/11/2019