עמוד הביתתפריט ראשימועדונים

השאלות / החלפות / שחרורים

פעולהשחקן חדש
שם שחקןחאג' מוחמד ג'מאל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כאוכב
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןח'טיב חאלד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כאוכב
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןח'ליל חאלד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כאוכב
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןחג'וג' עבדאללה
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כאוכב
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןחוג'יראת אכתם
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כאוכב
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמטר אליאס
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כאוכב
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןשקור אדם
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כאוכב
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןפרעוני ח'ליל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כאוכב
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןחאג אמיר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כאוכב
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןחג'אג' עומרי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כאוכב
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןעזאם גורג
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כאוכב
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןיעקוב יוסף
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כאוכב
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןח'לאילה אחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כאוכב
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןגנאים אחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כאוכב
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןשיח' אחמד מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כאוכב
תאריך תוקף04/06/2020