עמוד הביתתפריט ראשימועדונים

השאלות / החלפות / שחרורים

פעולהשחקן חדש
שם שחקןמימון עידן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןכהן דור
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןבן אשר יהונתן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןיחיא יונתן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןפנקר ליאב אלקנה
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמיתר וויס
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמירן עוז
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןנהווי איתי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסורוקה בר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןברקולין אוראל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןחביב דוד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאמיר ליאם
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןשחר תומר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןנעים קורן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסויסה אורי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןבן-טל אילי אליהו
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןגולן איתי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןשמעונוב סיון
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןדרורי עדי מאור
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןנחום גיא
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמולקנדוב אסף
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןהברי נהוראי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןבן נעים עמית
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןשטרנבאום עידו
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןדייג גילעד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמיליס גיא
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןיוספי עידן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןלוי אדיר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןהר גיל יאיר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאבנר עידו
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןקדוש מאור
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף02/06/2019
פעולההעברה
שם שחקןביטון ליעד
קבוצה אםבני יהוד
קבוצה משחררתבני יהוד
קבוצה קולטתבני יהודה תל אביב גרונדמן
תאריך תוקף12/08/2019
פעולהשחרור
שם שחקןבוז'קו איליה
קבוצה אםבני יהוד
קבוצה משחררתבני יהוד
קבוצה קולטת
תאריך תוקף18/08/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןיוזין ניק
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף09/09/2019
פעולההעברה
שם שחקןקלבו שגיב
קבוצה אםבני יהוד
קבוצה משחררתבני יהוד
קבוצה קולטתמועדון כדורגל עירוני אור יהודה
תאריך תוקף09/09/2019
פעולההעברה
שם שחקןאבקסיס יואב
קבוצה אםבני יהוד
קבוצה משחררתבני יהוד
קבוצה קולטתמועדון כדורגל עירוני אור יהודה
תאריך תוקף09/09/2019
פעולההעברה
שם שחקןכהן ליאב
קבוצה אםבני יהוד
קבוצה משחררתבני יהוד
קבוצה קולטתמועדון כדורגל עירוני אור יהודה
תאריך תוקף10/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןקודי ליאם דניאל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף22/09/2019
פעולההשאלה
שם שחקןעטיה אוני אליהו
קבוצה אםהפועל רמת גן
קבוצה משחררתהפועל רמת גן
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף22/09/2019
פעולההעברה
שם שחקןליאב תנעזר
קבוצה אםהפועל מחנה יהודה
קבוצה משחררתהפועל מחנה יהודה
קבוצה קולטתבני יהוד
תאריך תוקף31/12/2019