עמוד הביתתפריט ראשימועדונים

השאלות / החלפות / שחרורים

פעולהשחקן חדש
שם שחקןמנשה משה
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף04/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןרחמים נתנאל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף10/09/2019
פעולההעברה
שם שחקןבליזינסקי מאור
קבוצה אםמכבי פרדס כץ
קבוצה משחררתמכבי פרדס כץ
קבוצה קולטתאליצור יפו תל אביב
תאריך תוקף15/09/2019
פעולההעברה
שם שחקןבליזינסקי מני
קבוצה אםמכבי פרדס כץ
קבוצה משחררתמכבי פרדס כץ
קבוצה קולטתמכבי ספרטק רמת גן
תאריך תוקף15/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמסטבוים יוסף דב
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף21/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןשימעונוב יוסף
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף21/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןלוי יוסף
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף21/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמתתיהו לידור
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף21/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןיגודייב ניסים
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף21/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמלול עדיאל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף24/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןהמר רן אהרון הלן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף10/10/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןבנימינוב דוד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף10/10/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןפוזיילוב אהרון
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף16/10/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןרוזנר עודד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף23/10/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןצינדר יצחק ליאור
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף23/10/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןלוי קובי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף27/10/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןגועטה נהוראי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף04/11/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאזרזר מתן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף04/11/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןלוי אורי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף06/11/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסיבוני דוד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף26/11/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןטרנטו יצחק
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף26/11/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןבן רחמים יובל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף26/11/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןלויה אור יוסף
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף26/11/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמאיר אורי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף26/11/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןגרב'י משה
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף26/11/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןכץ רון
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי פרדס כץ
תאריך תוקף26/11/2019