אחת המטרות המרכזיות של ההתאחדות לכדורגל היא לפעול להקמת מגרשים איכותיים ברחבי הארץ לטובת מי שמשחקים כדורגל ועבור מי שעתידים להצטרף לענף. ההתאחדות רואה חשיבות עליונה בפיתוח תשתיות בפריסה ארצית, להן יש חשיבות מכרעת בכל הקשור להרחבת מספר הפעילים והפעילות וכן בלימוד המשחק והתנהלותו במתקנים ראויים עבור השחקנים ועבור האוהדים.