פרטי הליך משמעתי

מוזמנים

סוגנאשם
שםפטום אסמאעיל
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 30/10/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: עליון בית דין

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםאי הופעה למשחק
תיאור
הערה

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאהאי הופעה למשחק
תיאור
הערה
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה31/10/2019
ת. סיום
עונשאחר
פרטי עונש
תאורהפסקץת הפעילות בפועל תסתיים עם הפקדת שיק ביטחון על סך 10,000 ש"ח לפקודת ההתאחדות, אשר יחולט ע"י ההתאחדות במקרה של אי התייצבות למשחק בשנת משחקים זו, וזאת בנוסף להפעלת התנאי כאמור לעיל, במקרה של אי התייצבות כאמור.
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס30/10/2019
ת.התחלה31/10/2019
ת. סיום
עונשהפסקת פעילות
פרטי עונש
תאורעד תום העונה, אם הקבוצה לא תתייצב למשחק כלשהו במהלך שנה זו.
בפועל / על תנאיעל תנאי
סעיף הרשאה
סטטוסעל תנאי
ת. סטטוס30/10/2019