פרטי הליך משמעתי

מוזמנים

סוגנאשם
שםלוי אור
תפקידשחקן
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 10/07/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: עליון בית דין

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםהשתתפות שחקן שלא כדין
תיאור
הערהכמפורט בחריגה ( ההסבר של נציגת האגף)

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאההשתתפות שחקן שלא כדין
תיאור
הערהכמפורט בחריגה ( ההסבר של נציגת האגף)
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה11/07/2019
ת. סיום
עונשאחר
פרטי עונש
תאוראיננו מוצאים הצדקה לעיכוב הביצוע. אם הדיון בבית הדין המשמעתי לא יסתיים בתוך 45 ימים מהיום, יהיה המערער חופשי לעתור שוב בבקשה לעיכוב הביצוע של גזר הדין.
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס11/07/2019