פרטי הליך משמעתי

  • מספר תיק: 105049
  • תאריך משחק: 13/04/2019
  • משחק: מועדון ספורט אשדוד - בני סכנין
  • ליגה: ליגת ג'פניקה

  • תאור: תקרית; יש לציין כי עם סיום המשחק, בדרכנו לחדר השופטים (עוזרי השופט ואנכי), מר ג'קי בן זקן אשר עמד מאחורי גדר הנמצאת בסמוך לכניסת חדר השופטים "קיבל את פנינו" במחיאות כפיים הפגנתיות, מזלזלות וצעק לעברי "יאפס, תודה רבה, אפס אחד". לאחר מכן הנ"ל התקדם לפאתי כניסת המסדרון של חדר השופטים, ובהיותו מוקף אנשי תקשורת, חברי הנהלת קבוצת מ.ס. אשדוד, שחקנים ואנשים נוספים, שוב הסתכל עליי ועל חברי לצוות השיפוט והוסיף לדבריו הקודמים - "מודים לך מאוד, ברקורד שלך הורדת מועדון ליגה, לא ההנהלה, לא מאמנים, ולא שחקנים. אוראל גרינפלד הוריד את מ.ס. אשדוד ליגה". כמו כן, תוך כדי ולאחר דבריו של הנ"ל, אנשים נוספים אשר היו בסמוך אליו (לא זוהו על ידינו), הוסיפו גידופים רבים כנגד צוות השיפוט.

מוזמנים

סוגנאשם
שםבן זקן ג'קי
תפקידבעל תפקיד
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 14/05/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: עליון בית דין

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםהעלבת שופט המשחק
תיאור
הערהע"פ דוח שופט המשחק + דוח משקיף המשחק- בגין הצעקות והגידופים כנגד שופטי המשחק לאחר המשחק
אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםהתנהגות בלתי הולמת
תיאור
הערהע"פ דוח שופט המשחק + דוח משקיף המשחק- בגין הצעקות והגידופים כנגד שופטי המשחק לאחר המשחק
אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםאי קיום החלטת מוסד שיפוטי
תיאור
הערהבעקבות הרשעה בהליך 104708 ובקשה לתיקון כתב אישום שאושרה על ידי בית הדין.

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאההעלבת שופט המשחק
תיאור
הערהע"פ דוח שופט המשחק + דוח משקיף המשחק- בגין הצעקות והגידופים כנגד שופטי המשחק לאחר המשחק
סטטוס(אשם)
אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאההתנהגות בלתי הולמת
תיאור
הערהע"פ דוח שופט המשחק + דוח משקיף המשחק- בגין הצעקות והגידופים כנגד שופטי המשחק לאחר המשחק
סטטוס(אשם)
אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאהאי קיום החלטת מוסד שיפוטי
תיאור
הערהבעקבות הרשעה בהליך 104708 ובקשה לתיקון כתב אישום שאושרה על ידי בית הדין.
סטטוס(זכאי)

עונשים

ת.התחלה15/05/2019
ת. סיום
עונשקנס כספי
פרטי עונש10,000 ש"ח
תאור
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס15/05/2019
ת.התחלה15/05/2019
ת. סיום
עונשקנס כספי
פרטי עונש10,000 ש"ח
תאור
בפועל / על תנאיעל תנאי
סעיף הרשאה
סטטוסעל תנאי
ת. סטטוס15/05/2019
ת.התחלה15/05/2019
ת. סיום15/07/2019
עונשהרחקה
פרטי עונש
תאורשלא יעבור בתקופה זו עבירה של העלבת שופט או התנהגות בלתי הולמת.
בפועל / על תנאיעל תנאי
סעיף הרשאה
סטטוסעל תנאי
ת. סטטוס15/05/2019