פרטי הליך משמעתי

מוזמנים

סוגנאשם
שםגדיר אחמד
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 14/05/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: עליון בית דין

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםאי הופעה למשחק
תיאור
הערה

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאהאי הופעה למשחק
תיאור
הערה
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה15/05/2019
ת. סיום
עונשאחר
פרטי עונש
תאורהערעור נדחה
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס15/05/2019